Śpiewamy razem pieśni wojenne i wojskowe

Uczestnicy spotkania

Śpiewamy razem pieśni wojenne i wojskowe

Kujawsko–Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy włączyło się w uroczystości związane z obchodami 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej. W dniu 4 września 2019 roku o godz. 11.00 w auli KPCEN zgromadzili się: Jerzy Kowalik – doradca Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Mikołaja Bogdanowicza, Andrzej Kubiak – Dyrektor Wydziału Promocji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy, Daniela Krzyżelewska – starszy wizytator Wydziału Edukacji Ponadpodstawowej, Specjalnej i Placówek Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, Dorota Rezmer reprezentująca Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”, Barbara Belicka z Wolnego Związku Zawodowego „Solidarność-Oświata”, przedstawiciele Wydziału Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich Departamentu Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego, przedstawiciele Biura Ochrony Przyrody Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego, dyrekcja i pracownicy Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy.

Wszyscy Pracownicy i zaproszeni goście zostali powitani przez Roberta Preusa dyrektora KPCEN w Bydgoszczy.

Następnie Grażyna Szczepańczyk podała kilka niepodważalnych powodów, dlaczego trzeba PAMIĘTAĆ o tych, którzy walczyli podczas II wojny światowej. Po tym wstępie Grzegorz Nazaruk przybliżył postać prof. zw. dr hab. inż. Zbigniewa Kikiewicza, Kawalera Orderu Wojennego Virtuti Militari. Zebrani obejrzeli wywiad z profesorem, który opowiadał uczniom klasy czwartej o swoim szlaku bojowym. Brał udział między innymi w oswobodzeniu Warszawy, zdobyciu Kołobrzegu, Wału Pomorskiego i Berlina.

Następnie wszyscy uczestnicy spotkania zostali zaproszeni do wspólnego śpiewania. W śpiewniku znalazły się miedzy innymi: Deszcz, jesienny deszcz, Czerwone maki, Dziś do Ciebie przyjść nie mogę, Hej chłopcy bagnet na broń, Leguny w niebie, Serce w plecaku, Warszawskie Dzieci.

To było piękne, jednoczące, pełne poczucia wspólnoty spotkanie. Po zaśpiewaniu pieśni Robert Preus wraz z Jerzym Kowalikiem i Andrzejem Kubiakiem złożyli wiązanki kwiatów pod tablicą pamiątkową znajdującą się na gmachu Urzędu Wojewódzkiego.

Była to swoista Lekcja śpiewania. Lekcja, która pokazuje, jak szkoły i placówki mogą realizować kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020 w zakresie Wychowania do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych.

Całe wydarzenie zostało objęte ogólnopolskim patronatem Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

Oprac. Grzegorz Nazaruk

Złożenie kwiatów pod tablicą

Złożenie kwiatów pod tablicą

Zdjęcie gł.: Uczestnicy spotkania

Anna Siemińska
sieminska.anna@edupolis.pl

Organizacja: Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 7160333

Skip to content