Specjaliści branży IT z ofertą szkoleniową dla nauczycieli

Webinaria dla nauczycieli

Specjaliści branży IT z ofertą szkoleniową dla nauczycieli

                                                   

 

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy i firma Atos Poland Global Services sp. z o. o. zapraszają nauczycieli na szkolenia, których zadaniem jest urozmaicenie procesu nauczania, wskazanie narzędzi przydatnych do prowadzenia nauki zdalnej z uwzględnieniem zasad bezpiecznego poruszania się w sieci.

Szkolenia będą realizowane przez specjalistów branży IT – szkoleniowców firmy Atos i obejmą swym zakresem obsługę programów Google Classroom, MS Teams, Moodle, a w szczególności  tworzenie i zarządzanie klasami, spotkaniami, gromadzenie danych i zarządzanie nimi, przygotowanie kart pracy, quizów, egzaminów w wersji zdalnej.

Wszystkie szkolenia realizowane przez firmę Atos są darmowe!

Prowadzone będą w formie telekonferencji w godzinach 14.00-15.30

Harmonogram:

26.05 – Szkolenie Security – czyli, jak bezpiecznie poruszać się w sieci

29.05 – Szkolenie z programu Google Classroom

02.06 – Szkolenie z aplikacji Kahoot, MS Forms, Learningapps

04.06 – Szkolenie z programu MS Teams

10.06 – Szkolenie z programu MS Word, Paint – w kontekście tworzenia kart pracy

16.06 – Szkolenie z platform Quizizz i Quizlet

17.06 – Szkolenie z programu Moodle

Zgłoszenia:

Udział można zgłosić,  wysyłając maila na adres webinaria@atos.net  ze wskazaniem konkretnych dat.

W odpowiedzi otrzymają Państwo potwierdzenie udziału i wszystkie informacje szczegółowe  (np. jak dołączyć do szkolenia).

Uwaga: ze względów technicznych liczba miejsc na każde szkolenie ograniczona jest do 1000 osób.

Zapraszamy!

Anna Siemińska
sieminska.anna@edupolis.pl

Organizacja: Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie