SOWA – zgłoś instytucję do projektu

16 Kwi SOWA – zgłoś instytucję do projektu

Minister Edukacji i Nauki logo       Centrum Nauki Kopernik logo

Inicjatywa SOWA (Strefa Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności) zakłada rozwój ogólnopolskiej sieci lokalnych minicentrów nauki, do których przenoszone są najlepsze Centrum Nauki Kopernik. Powstaną one w całym kraju w już istniejących instytucjach kultury oraz instytucjach naukowo-oświatowych (np. domy kultury, szkoły, biblioteki, mediateki, galerie sztuki, muzea), w których działalność statutową lub programową wpisane jest popularyzowanie idei nauki, techniki, edukacji, sztuki i kultury.

Celem stworzenia ośrodków SOWA jest wzbogacenie lokalnych społeczności o nowe środowiska edukacyjne.

Dwie pierwsze, „pilotażowe” Strefy ulokują się w Raciborzu i Piotrkowie Trybunalskim (otwarcie na jesieni 2021 r.). 30 kolejnych powstanie w latach 2022-2023. Konkretne lokalizacje zostaną wyłonione w naborze ogłoszonym 14 kwietnia 2021.

SOWA to inicjatywa Ministra Edukacji i Nauki oraz Centrum Nauki Kopernik.

Nabór jest przeprowadzany przez Centrum Nauki Kopernik. Termin składania wniosków upływa 24 czerwca br.

Więcej informacji o Inicjatywie „SOWA” i naborze

 

Źródło: kopernik.org.pl

16 kwietnia 2021 r.

Alicja Przytomska-Pietrzak
alicja.przytomska-pietrzak@edupolis.pl


Liczba odwiedzin:

4,492,391