“Sobota z kolekcjonerem” w Toruniu

“Sobota z kolekcjonerem” w Toruniu

Wykładem prof. Wojciecha Kowalskiego Muzeum Okręgowe w Toruniu rozpoczyna cykl spotkań pt. Sobota z kolekcjoneremSpotkania te mają na celu przybliżenie postaci wybitnych polskich kolekcjonerów. Podczas cyklicznych wykładów zaprezentowane zostaną sylwetki m.in. Tadeusza Wierzejskiego, Heleny Dąbczańskiej, Andrzeja Jerzego Mniszcha, Stanisława Augusta Poniatowskiego, Edwarda hr. Mycielskiego-Trojanowskiego, Elżbiety Dzikowskiej  czy Antoniego Michalaka. Cykl ten jest częścią programu MOT poświęconemu kolekcjonerstwu polskiemu i jego wpływowi na rodzime zbiory muzealne. Prof. Wojciech Kowalski zaprezentuje podczas wykładu historię swojej kolekcji wyrobów artystów i rzemieślników z Delft. Kolekcja ta obejmuje ponad 200 unikatowych obiektów pochodzących z XVII i XVIII w.  Prelekcji towarzyszyć będzie prezentacja multimedialna.

Termin: 3 marca 2018, godz. 12.00
Miejsce: Muzeum Sztuki Dalekiego Wschodu w Kamienicy pod Gwiazdą

Wstęp jest wolny!

Prof. zw. dr hab. Wojciech Wiktor Kowalski ukończył studia wyższe na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 1975 roku związany jest z Uniwersytetem Śląskim, gdzie przeszedł wszystkie etapu kariery naukowej, uzyskując w maju 2005 roku tytuł naukowy profesora, a w 2016 roku stanowisko profesora zwyczajnego.

Opublikował łącznie ponad 100 artykułów w tym prawie połowę w językach obcych. Jest także autorem 7 monografii, z których trzy ukazały się w języku angielskim. W ramach podanych liczb 76 artykułów oraz wszystkie monografie dotyczą prawa ochrony dóbr kultury.

Od 1991 roku jest związany z Katedrą Prawa Cywilnego i Prawa Międzynarodowego Prywatnego Uniwersytetu Śląskiego, w której kieruje Pracownią Prawa Ochrony Własności Intelektualnej i na Dobrach Kultury. Zajmuje się pracą naukową i dydaktyczną w obrębie prawa ochrony dóbr kultury i prawa własności intelektualnej. Wygłosił referaty na licznych konferencjach oraz prowadził gościnne wykłady, między innymi, w Nowym Jorku, Paryżu, Manchesterze, Weimarze, Berlinie, Warwick, Edynburgu, Mińsku, Londynie, Wiedniu, Windsorze, Waszyngtonie, Toledo, Oxfordzie, Tartu, Wilnie, Moskwie, Athens (Georgia, USA), Hadze,  Sofii, Tokio, Nashville, Heidelbergu, Aberdeen, Hamburgu, Hiroszimie, Maastricht, Stambule, Palermo i Santiago da Compostela. Na szczególną uwagę wśród nich zasługuje cykl wykładów wygłoszonych w 2001 roku w ramach sesji Prawa Międzynarodowego Prywatnego Haskiej Akademii Prawa Międzynarodowego. Zostały one następnie opublikowane w odrębnym tomie wykładów Akademii pt: Restitution of Works of Art pursuant to Private and Public International Law. Hague Academy of International Law, Recueil des cours, Vol. 288. Matrinus Nijhoff, Dordrecht, Boston, London 2002.

Jest członkiem International Council on Monuments and Sites w Paryżu, a w ramach tej organizacji członkiem założycielem Committee on Legal, Administrative and Financial Issues.

Nie przerywając pracy akademickiej jest członkiem polskiej służby zagranicznej, aktualnie na stanowisku radcy generalnego w MSZ. Od 1991 prowadzi negocjacje międzynarodowe w sprawach likwidacji skutków wojny w dziedzinie kultury, a także praktycznej działalności w zakresie restytucji konkretnych dóbr kultury. Reprezentuje Polskę w różnych gremiach międzynarodowych, między innymi, był wiceprzewodniczącym Komitetu Dziedzictwa Kulturowego Rady Europy w Strasbourgu oraz przedstawicielem naszego kraju na licznych konferencjach organizowanych w dziedzinie ochrony dziedzictwa kulturowo przez Radę Europy, UNESCO i Unię Europejską.

Jest narciarzem, odpoczywa wyłącznie na wycieczkach krajoznawczych, kolekcjonuje dawną ceramikę.

Beata Cieślińska
beata.cieslinska@edupolis.pl

Organizacja: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 7129190