“Śmiech w edukacji…” – o książce Przemysława Pawła Grzybowskiego

“Śmiech w edukacji…” – o książce Przemysława Pawła Grzybowskiego

KPCEN Włocławek

Śmiech towarzyszył człowiekowi od zawsze. Poprawiał jakość życia, atmosferę w relacjach międzyludzkich, zarówno w sferze prywatnej jak i publicznej, integrował pokolenia, ludzi różnych kultur i wyznań. Intuicyjnie czujemy, że jest też ważnym elementem w procesie nauczania.

Z zasobów Biblioteki Pedagogicznej we Włocławku polecamy książkę Przemysława Pawła Grzybowskiego pt. Śmiech w edukacji. Od szkolnej wspólnoty śmiechu po edukację międzykulturową, która wzbudza duże zainteresowanie i nastraja odbiorcę pozytywnie już samym tytułem. Bo któż nie lubi się śmiać? Autor podjął się opracowania tematyki śmiechu  w kontekście pedagogiki w wyczerpujący i ciekawy sposób.

Publikacja  składa się z dwóch części. Pierwsza prowadzi czytelnika przez historię śmiechu, komizmu, humoru i błazenady. Przedstawia badania prowadzone w wielorakich kontekstach, przez polskich i zagranicznych naukowców specjalizujących się w różnych dziedzinach nauki. Zapoznaje czytelników z poglądami na temat śmiechu i wskazuje jak zmieniały się na przestrzeni wieków, oraz w  jaki sposób poczucie humoru  można rozpatrywać w kategoriach praktyki edukacyjnej. Druga część to antologia przykładów i przewodnik bibliograficzny. Znajdziemy tutaj przykłady komizmu zawarte w żartach, psotach, figlach, przezwiskach; humor z uczniowskich dzienniczków, zeszytów, prac pisemnych studentów kierunków pedagogicznych, satyrycznych portali i internetowych forów. Czytając je, często trudno samemu powstrzymać się od śmiechu. Szczególnie bawią uczniowskie opisy zachowań nauczycieli oraz przezwiska wymyślane nauczycielom. Tę część kończy przydatny dla badaczy “Przewodnik bibliograficzny”. Autor, przygotowując wykaz literatury, wykonał mrówczą pracę i stworzył bogatą, uporządkowaną tematycznie bibliografię dotyczącą śmiechu i komizmu w kontekstach omawianych w poszczególnych rozdziałach książki, na przykład:

  • Śmiech w życiu dzieci i młodzieży,
  • Śmiech w kontekstach psychologicznych,
  • Błazen, klaun, głupiec,
  • Edukacja międzykulturowa i dowcip etniczny.

Ta dotycząca śmiechu i humoru obszerna monografia, jak twierdzi we wstępie sam autor,  może  zainspirować nauczycieli i studentów, zainteresowanych praktyką edukacyjną i działaniem mającym na celu poprawę jakości  życia w środowisku szkoły i nie tylko. Stanowi jednocześnie przyczynek do dalszych badań, obserwacji socjologicznych i pedagogicznych. A co najważniejsze – przypomina o pogodnej postawie wobec rzeczywistości i odejściu od zawodowej rutyny. Dzięki temu kreatywność naszych uczniów stanie się naturalnym elementem współczesnej edukacji i siłą napędową procesów twórczych.

Barbara Leszczyńska
KPCEN we Włocławku Biblioteka Pedagogiczna

Agnieszka Miranowska
agnieszka.miranowska@edupolis.pl

Organizacja: Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 7164406

Skip to content