Składanie wniosków o dotacje w ramach Rządowego programu „Aktywna tablica” w 2023 r.

Aktywna tablica - program

Składanie wniosków o dotacje w ramach Rządowego programu „Aktywna tablica” w 2023 r.

Kuratorium Oświaty w BydgoszczyKuratorium Oświaty w Bydgoszczy informuje, że zostały opublikowane wzory wniosków o dotacje w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020–2024 –„Aktywna tablica”. Wnioski są zamieszczone jako załączniki do niniejszego ogłoszenia oraz pod adresem: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/aktywna-tablica

W 2023 roku obowiązują formularze wniosków dla dyrektorów szkół oraz organów prowadzących:

  • Wniosek A dyrektora – dotyczy szkół wymienionych w § 2 ust. 3 i 4 rozporządzenia (szkoły podstawowe, które nie otrzymały wsparcia finansowego w latach 2017–2019; szkoły ponadpodstawowe);
  • Wniosek B dyrektora – dotyczy szkół wymienionych w § 2 ust. 6 rozporządzenia (szkoły podstawowe, w których uczą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – uczniowie posiadający różnorodne zaburzenia rozwojowe utrudniające lub uniemożliwiające prawidłowy proces kształcenia);
  • Wniosek C dyrektora – dotyczy szkół wymienionych w § 2 ust. 5 i 7 rozporządzenia (szkoły podstawowe, w których uczą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – uczniowie niewidomi; specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze dla uczniów niewidomych lub słabowidzących);

Przypominamy, że zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 października 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020–2024 –„Aktywna tablica” dyrektorzy szkół składają do organów prowadzących wnioski o dotację do dnia 15 maja 2023 r.

Organy prowadzące składają do właściwego wojewody wnioski w terminie do 30 maja 2023 r. Organy prowadzące szkoły składają wnioski do Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy.

Szczegółowe informacje na stronie Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

4 kwietnia 2023 r.

Beata Cieślińska
beata.cieslinska@edupolis.pl

Organizacja: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 7023343