Sejmik młodych aktywistów – nabór do 22 marca

Młodzież: kobiety i mężczyźni głosują z podniesionymi rękami w sali Sejmiku

Sejmik młodych aktywistów – nabór do 22 marca

Trwa nabór członków do Młodzieżowego Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego II kadencji. W skład gremium wejdzie 30 mieszkańców regionu w wieku od 16 do 21 lat. Regulamin i formularz zgłoszeniowy

W rekrutacji może wziąć udział młodzież, która angażuje się w działalność społeczną (wolontariat, samorząd szkolny, studencki itd.). Tematem pracy, którą przygotują kandydaci jest „Rola młodzieżowych sejmików w rozbudzaniu aktywności obywatelskiej młodego pokolenia i zaangażowania w życie publiczne gminy/powiatu/województwa”.

Aby zgłosić swój udział należy do 22 marca dostarczyć osobiście, pocztą tradycyjną lub elektroniczną formularz zgłoszeniowy, pracę pisemną lub prezentację multimedialną oraz rekomendacje i dokumenty potwierdzające dotychczasową działalność społeczną.

Statut Młodzieżowego Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy są dostępne na stronie sejmiku.

Młodzieżowy Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego został powołany przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego 25 października 2021 roku. Wśród kompetencji młodzieżowego sejmiku są: inicjowanie procesu uchwałodawczego, opiniowanie projektów uchwał dotyczących młodzieży podejmowanych przez sejmik województwa, współudział przy tworzeniu wojewódzkich dokumentów strategicznych, które mogą oddziaływać na sytuację młodzieży w województwie kujawsko-pomorskim, działania na rzecz młodzieży, szczególnie w zakresie edukacji obywatelskiej młodzieży i propagowania idei samorządności, współpraca z innymi ciałami i organizacjami młodzieżowymi, w szczególności młodzieżowymi radami różnych szczebli z województwa kujawsko-pomorskiego.

Kancelaria Sejmiku

i Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

Fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP

Źródło: www.kujawsko-pomorskie.pl

23 lutego 2024 r.

Agnieszka Miranowska
agnieszka.miranowska@edupolis.pl

Organizacja: Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 7023700