„Rzemiosła i rzemieślnicy w życiu mieszkańców Torunia”

„Rzemiosła i rzemieślnicy w życiu mieszkańców Torunia”

Muzeum Okręgowe w Toruniu serdecznie zaprasza na wernisaż wystawy „Rzemiosła i rzemieślnicy w życiu mieszkańców Torunia”, który odbędzie się 6 października o godzinie 17.00 w Ratuszu Staromiejskim.

Rzemieślnicze organizacje cechowe to nie tylko wspólnoty producentów artykułów na zbyt czy wykonawców usług. Poprzez statuty i rozporządzenia organizowały oraz porządkowały własne działania zawodowe. Dokumenty cechowe i brackie ustalały również organizację życia zawodowego ich członków. Regulowały obowiązki religijne, towarzyskie, normy społeczne czy powinności wobec miasta. Z czasem przedstawiciele cechów dopuszczeni zostali do władz i wpływali na politykę miasta. Rodzaj i ilość warsztatów rzemieślniczych przez wieki, zależnie od potrzeb mieszkańców i rozwoju poszczególnych dziedzin produkcji, ulegały ciągłym zmianom. Na ekspozycji zaprezentowane zostaną wyroby rzemieślników toruńskich od średniowiecza po okres międzywojenny XX w. i inne eksponaty ze zbiorów własnych muzeum oraz dokumenty miejskie, cechowe i brackie pochodzące ze zbiorów Archiwum Państwowego w Toruniu.

Wystawa jest piątą z cyklu prezentacji rzemiosł toruńskich przygotowanych w naszym muzeum.

Romualda Uziembło

Kurator wystawy: Romualda Uziembło

Aranżacja plastyczna: Tomasz Pietrzyk

Wystawa czynna: 7 października 2017 – 8 kwietnia 2018

Ratusz Staromiejski, II piętro, skrzydło północne, Mała Galeria

 

 

rycina ze zbiorów Biblioteki Miejskiej w Norymberdze

 

Ryciny pochodzą ze zbiorów Biblioteki Miejskiej w Norymberdze

Agnieszka Miranowska
agnieszka.miranowska@edupolis.pl

Organizacja: Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 7013439