Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w latach 2020-2021

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w latach 2020-2021

Szanowni Państwo
Prezydenci, Burmistrzowie i Wójtowie
województwa kujawsko-pomorskiego

uprzejmie informuję, że procedury dotyczące przyjęcia Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 są na ukończeniu.

W związku z powyższym zwracam się z uprzejmą prośbą o zebranie danych o występujących potrzebach w zakresie dofinansowania podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w roku szkolnym 2020/2021.

Uprzejmie proszę o opracowanie danych do 17 lipca 2020 r., zgodnie z załączoną tabelą oraz przesłanie do Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, danych w formie papierowej, z dopiskiem na kopercie „Wyprawka szkolna 2020/2021” dane szacunkowe oraz w wersji edytowalnej na adres poczty elektronicznej: hwiatrowska@bydgoszcz.uw.gov.pl.

Marek Gralik
Kujawsko-Pomorski
Kurator Oświaty

Szczegółowe informacje na stronie Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Beata Cieślińska
beata.cieslinska@edupolis.pl

Organizacja: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 7013440