Rządowy program “Aktywna tablica” – edycja 2020

Aktywna tablica - program

Rządowy program “Aktywna tablica” – edycja 2020

Kuratorium Oświaty w BydgoszczyRusza kolejna edycja Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica” zaplanowana na lata 2020-2024. W związku z planowanym uruchomieniem jej jeszcze w październiku Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy przekazuje najbardziej niezbędne informacje, przydatne do wzięcia udziału w programie jeszcze w 2020 r.

Harmonogram jest bardzo napięty i przewiduje następujące terminy:
szkoły wnioskują o udział w Programie do organów prowadzących – do 27 października br.;
organy prowadzące składają wnioski ze szkół do wojewodów – do 29 października br.;
kwalifikacja wniosków przez wojewodów – do 3 listopada br.;
przekazanie środków finansowych na zakup pomocy dydaktycznych – do 30 listopada 2020 r.

Więcej informacji TUTAJ

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy informuje, że z uwagi na krótkie terminy, przewidziane w harmonogramie obecnej edycji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica” składanie wniosku będzie możliwe równolegle drogą elektroniczną i tradycyjną.

Zgodnie z zapisem  § 9 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia do wniosku należy dołączyć „oryginały albo kopie wniosków dyrektorów szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych i SOSW o udział w Programie.” W związku z tym prosimy o przesyłanie wniosków za pośrednictwem platformy ePUAP lub poczty elektronicznej, na adres adam.w.wnorowski@gmail.com (PROSZĘ W TYM PRZYPADKU O WPISYWANIE W TYTULE MAILA „AKTYWNA TABLICA-WNIOSEK”)

Można także składać wnioski w formie papierowej na adres:

KURATORIUM OŚWIATY W BYDGOSZCZY
ul. Konarskiego 1-3
85-066 Bydgoszcz z dopiskiem „Aktywna tablica-wniosek”

Więcej informacji TUTAJ

Beata Cieślińska
beata.cieslinska@edupolis.pl

Organizacja: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 6890149