Ruszyły zielone szkoły w parkach krajobrazowych

Ruszyły zielone szkoły w parkach krajobrazowych

W ramach bezpłatnej oferty Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniach 11-15 czerwca z edukacji ekologicznej w Gostynińsko-Włocławskim Parku Krajobrazowym skorzysta pierwsza grupa uczniów.

W trakcie pobytu uczniowie wezmą udział w ciekawych zajęciach w plenerze połączonych z intensywną edukacją przyrodniczą. Programy, które opracowali „zieloni edukatorzy”, są skierowane do uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych województwa kujawsko- pomorskiego oraz gmin województw sąsiednich, które znalazły się na terenie parków krajobrazowych. Uczniowie wraz z opiekunami mają zapewniony transport, wyżywienie, zakwaterowanie, pomoce dydaktyczne, atrakcyjne zajęcia z edukacji ekologicznej, a także gry terenowe. Taki rodzaj edukacji sprzyja lepszemu utrwalaniu wiedzy, promocji zdrowego stylu życia oraz dbałości o środowisko, w jakim żyjemy.

Pracownicy Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego od lat prowadzą edukację ekologiczną, która przyjmuje różne formy. W szerokiej ofercie kierowanej do szkół znalazły się prelekcje, pogadanki, warsztaty, wykłady, konkursy itp. Organizowane są zajęcia terenowe na ścieżkach przyrodniczych oraz w ekosystemach leśnych Parku. Na terenie GWPK w celu realizacji funkcji dydaktycznych i naukowych utworzono w latach 1996 – 2005 kilkanaście ścieżek przyrodniczo – dydaktycznych.

Patrycja Modrzejewska („zielony edukator” przy Gostynińsko-Włocławskim Parku Krajobrazowym) przeprowadziła w tym roku także szereg wyjazdowych zajęć edukacyjnych, m.in.:

  • w Kruszynie odwiedziła Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Noblistów, gdzie dzieci dowiedziały się sporo ciekawych rzeczy na temat wilków, psów i kotów. W trakcie warsztatów przygotowały zakładki z origami oraz psie i kocie maski,
  • w Szkole Podstawowej im. Ireny Sendlerowej w Woli zrealizowała dwa cykle zajęć warsztatowych – na temat wilków i składników pogody. Uczniowie dowiedzieli się, czym jest pogoda, co się na nią składa, jak można zmierzyć te składniki. Wspólnie zastanawiano się nad właściwym ubraniem w zależności od warunków pogodowych, a na koniec każdy przygotował własny atlas chmur,
  • z kolei zajęcia przeprowadzone w Zespole Szkół im. Prymasa Tysiąclecia w Konecku dotyczyły krążenia, zanieczyszczeń oraz ekologicznych badań wody.

Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy to obszar przyrody leżący na terenie województwa kujawsko- pomorskiego i mazowieckiego, będący naturalnym korytarzem ekologicznym, łączącym kampinoski park narodowy z puszczą bydgoską i borami tucholskimi. Park jest położony między Płockiem, Gostyninem, Łąckiem, Włocławkiem a Kowalem.

Na obszarze parku występuje bogactwo form morfologicznych, w tym rynny subglacjalne, ozy, poziomy terasowe Wisły. Z okresu postglacjalnego pochodzi jeden z największych w Polsce kompleks wydm śródlądowych. Na terenie GWPK znajduje się ponad 40 jezior, wśród których jest unikatowe w skali światowej jezioro Gościąż, z charakterystycznym uwarstwieniem osadów dennych. Jezioro Rakutowskie wraz z otaczającymi podmokłościami wpisano do rejestru międzynarodowych obszarów cennych dla ptaków, szczególnie wodno-błotnych (“Błota Rakutowskie”).

Ponad 60% powierzchni GWPK zajmują lasy, wśród których dominują bory sosnowe i bory mieszane. Szacuje się, że w granicach Parku występuje około 800 gatunków roślin naczyniowych, spośród których około 180 to gatunki rzadkie w skali regionu, a około 50 objętych jest ochroną prawną (m.in. widłak goździsty, lilia złotogłów, sasanka łąkowa, naparstnica zwyczajna, storczyk szerokolistny).

Wśród fauny GWPK najcenniejszą grupę stanowią ptaki, a zwłaszcza gatunki wodno-błotne. Występują tu m.in. umieszczone w “Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt”: bocian czarny, bąk, kulik wielki, żuraw, batalion, błotniak łąkowy i zbożowy, krwawodziób i derkacz.

Na terenie GWPK funkcjonuje Ośrodek Rehabilitacji i Hodowli Ptaków, w którym prowadzi się leczenie i rehabilitację ptaków, głównie drapieżnych. Dzięki pracy Ośrodka przyrodzie przywrócono około 2000 osobników, wśród których były m.in. gadożery, orły bieliki, rybołowy, kilka gatunków sów, błotniaki, myszołowy.

W granicach Gostynińsko- Włocławskiego Parku Krajobrazowego zostało powołanych pięć obszarów Natura 2000.

 

Dorota Łańcucka – nauczyciel konsultant
Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Źródło: http://parki.kujawsko-pomorskie.pl/gwpk

Fot. główna: Czapla biała w GWPK

Beata Cieślińska
beata.cieslinska@edupolis.pl

Organizacja: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 7164609

Skip to content