Ruszyły dwa programy grantowe Fundacji Anwil

Ruszyły dwa programy grantowe Fundacji Anwil

Fundacja “ANWIL DLA WŁOCŁAWKA” ogłosiła nabór wniosków do dwóch programów grantowych: “Budujemy mosty” oraz “Wakacje z Fundacją”. Na wsparcie finansowe mają szansę autorzy najbardziej wartościowych i oryginalnych projektów, odpowiadających na najbardziej pilne i uzasadnione potrzeby lokalnej społeczności.

W tegorocznej edycji konkursów grantowych Fundacja wzięła pod uwagę trwający stan pandemii koronawirusa, zwłaszcza możliwą trudną sytuację organizacji, które mają pomysły, ale nie mają środków, by je sfinansować i w związku z tym wprowadziła kluczowe zmiany w regulaminach. W tym roku wnioskodawcy nie będę zobowiązani do wniesienia własnego wkładu finansowego – granty od Fundacji będę mogły pokryć nawet 90 proc. kosztów projektu. Wymagany będzie nadal 10-procentowy wkład własny, ale może to być wkład niefinansowy np. w formie wolontariatu.

Tak jak do tej pory, wnioski przejdą regulaminowe sito oceny merytorycznej – najpierw oceni je Rada Programowa, a następnie Rada Fundacji, która z kolei przekaże rekomendacje Zarządowi Fundacji. O wyborze projektów, które otrzymają grant decydować będzie jak zwykle wiele elementów, ale w tym roku ważny będzie kontekst związany z koronawirusem. Szczególnie wysoko będą punktowane projekty skoncentrowane na niwelowaniu skutków epidemii w takich obszarach jak kultura, edukacja oraz wyrównywanie szans grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Na realizację projektów w ramach dwóch programów Fundacja przeznaczy aż 600 tysięcy złotych. Autorzy kreatywnych pomysłów na wakacyjny wypoczynek, który w tym roku z racji obowiązujących zasad narodowej kwarantanny będzie miał odmienną niż dotychczas formę, mogą liczyć na wsparcie do 15 tysięcy złotych. Natomiast inicjatywy zgłoszone w ramach tzw. dużego konkursu grantowego, który w tym roku nosi tytuł “Budujemy mosty”, będą kwalifikowane w ramach jednego z trzech koszyków. W pierwszym znajdą się projekty zgłoszone przez grupy nieformalne oraz skierowane do małych grup odbiorców – takie inicjatywy mogą liczyć na granty o wysokości do 5 tysięcy zł. Do drugiego koszyka trafią projekty skierowane do większych grup, liczących do 100 osób – w tym wypadku Fundacja przyzna granty do 15 tysięcy zł. Natomiast największe projekty mogą liczyć na wsparcie nawet do 35 tysięcy.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminami konkursów:

Regulamin_programu_Budujemy_mosty 2020

Wniosek_Budujemy_mosty_2020

Regulamin_programu_Wakacje_z_Fundacją 2020

Wniosek_grantowy_Wakacje_z_Fundacją 2020

 

Źródło: www.anwildlawloclawka.pl

Alicja Przytomska-Pietrzak
alicja.przytomska-pietrzak@edupolis.pl

Organizacja: KPCEN we Włocławku| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 6869175