Rusza XIII edycja Nagrody im. Aliny Margolis-Edelman – zgłoszenia do 24 września

Rusza XIII edycja Nagrody im. Aliny Margolis-Edelman – zgłoszenia do 24 września

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę zaprasza do zgłaszania kandydatur do XIII edycji Nagrody im. Aliny Margolis-Edelman. Zgłoszenia są przyjmowane od 1 sierpnia do 24 września br. Laureaci będą wybierani w dwóch kategoriach: osoba szczególnie zasłużona w działania na rzecz dzieci oraz organizacja pozarządowa, która w sposób szczególny pomaga dzieciom.

Laureaci zostaną ogłoszeni podczas uroczystej gali, która odbędzie się 17 listopada br. w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie.

Nagroda im. Aliny Margolis-Edelman, przyznawana po raz trzynasty przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę, ma na celu promowanie i docenianie osób i organizacji, które z energią, pasją i oddaniem pomagają dzieciom, dając im siłę, poczucie bezpieczeństwa i wiarę we własne możliwości. Nagroda to dowód uznania dla nich, ale też sposób pielęgnowania pamięci o Alinie Margolis-Edelman, wybitnej lekarce i społeczniczce, uczestniczce powstania warszawskiego, założycielce Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Fundacja Dzieci Niczyje), która całe swoje życie poświęciła pomocy ludziom, a dzieciom w szczególności.

Nagroda im. Aliny Margolis-Edelman to ważne wyróżnienie. Jest nie tylko dowodem uznania dla osób i organizacji za ich wysiłek i oddanie, ale także inspiracją i motywacją dla wszystkich profesjonalistów i organizacji, którzy codziennie poświęcają się niesieniu pomocy najmłodszym. Ta nagroda stanowi świadectwo siły i determinacji, jakie wkładają w zapewnienie dzieciom wsparcia i bezpieczeństwa – mówi Monika Kamińska, rzeczniczka prasowa Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.

Zgłoś kandydaturę

Od 1 sierpnia br. można zgłaszać kandydatury do Nagrody im. Aliny Margolis-Edelman. Zgłoszenia mogą nadsyłać osoby prywatne, organizacje społeczne, instytucje państwowe i samorządowe. Zgłoszenie do Nagrody powinno zawierać:
· wypełniony wniosek zgłoszeniowy na temat działalności kandydata/ki lub organizacji na rzecz dzieci i jego/jej osiągnięć;
· CV kandydata/ki (dotyczy tylko kategorii I: osoba szczególnie zasłużona w działania na rzecz dzieci).

Zgłoszenia przyjmowane są drogą mailową na adres: nagroda@fdds.pl do 24 września 2023 roku. Formularz zgłoszeniowy oraz regulamin konkursu dostępne są na stronie: fdds.pl

Kandydatami mogą być m.in.:
· wolontariusze lub pracownicy organizacji pozarządowych, sektora oświaty, ochrony zdrowia, opieki społecznej, wymiaru sprawiedliwości, nauczyciele, psychologowie, pedagodzy i edukatorzy, lekarze i pielęgniarki, asystenci społeczni, itp.
· organizacje pozarządowe działające na terenie Polski.

Spośród wszystkich nadesłanych zgłoszeń Kapituła Nagrody im. Aliny Margolis-Edelman, wybierze finalistów z każdej kategorii. W ostatecznym głosowaniu Kapituły, której przewodniczy Agnieszka Holland, nastąpi wybór zwycięzców. Laureaci otrzymają statuetkę oraz dyplomy.

Ceremonia wręczenia Nagrody im. Aliny Margolis-Edelman odbędzie się podczas uroczystej gali, 17 listopada br. w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie.

Patronka Nagrody – przyjaciel i orędownik dzieci

Patronka Nagrody, dr Alina Margolis-Edelman, całe swoje życie poświęciła pomocy ludziom, a dzieciom w szczególności. Była wybitną lekarką i społeczniczką. W czasie wojny pielęgniarka, uczestniczka powstania warszawskiego. Po wojnie ukończyła studia medyczne. Organizowała, nowy w Polsce, system pomocy dzieciom chorym na cukrzycę. Po wydarzeniach w marcu 1968 roku wyemigrowała do Francji. Współtwórczyni organizacji „Lekarze Świata”, z ramienia której przebywała na misjach medycznych w wielu państwach świata (Wietnam, Czad, Salwador, Kodowo). W okresie stanu wojennego, z Francji pomagała opozycji „solidarnościowej”. Po roku 1989 otworzyła w Polsce Biuro Pomocy Inicjatywom Społecznym, a w 1991 r. założyła Fundację Dzieci Niczyje (obecnie Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę), pomagającą dzieciom krzywdzonym. Do końca życia pozostała we władzach Fundacji. Zmarła w 2008 roku w Paryżu.

Nagroda im. Aliny Margolis-Edelman

Historia Aliny Margolis-Edelman, jej działalność, oddanie w sprawy dzieci, skłoniły osoby z jej bliskiego otoczenia do stworzenia nagrody Jej imienia. Nagroda została ustanowiona w XX-lecie działalności Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę (2011 rok). Organizatorom zależało na uhonorowaniu osób, których zaangażowanie w pracę na rzecz dzieci jest wybitne, aby docenić ich trud i pasję.

W gronie dotychczasowych laureatów Nagrody im. Aliny Margolis-Edelman znaleźli się:
· w kategorii osoba: dr Paulina Bownik, Mariusz Kurnyta, Żaneta Rechnio, Agata Kołodziejczyk, Maria Janowska, dr n. med. Krzysztof Szwajca, Katarzyna Konewecka-Hołój, Ryszard Izdebski, Jolanta Paruszkiewicz, Joanna Radziwiłł, Łukasz Ługowski, Marzena Affeldt, Bożena Kazanowska, Jolanta Bobińska, Anna Tuszyńska;
· w kategorii organizacja pozarządowa: Fundacja Słonie na Balkonie.

Partnerem gali Nagrody im. Aliny Margolis-Edeman jest Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. XIII edycja Nagrody została objęta matronatem Warszawskiej Rady Kobiet.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie: fdds.pl

 

O Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę
Od ponad 30 lat chroni dzieci przed przemocą i wykorzystaniem seksualnym. Zapewnia dzieciom i ich opiekunom wsparcie, profesjonalną pomoc psychologiczną i prawną. Uczy dorosłych, jak mądrze i skutecznie reagować na przemoc wobec dzieci oraz co robić, gdy podejrzewają, że dziecko jest krzywdzone. Wspiera i angażuje rodziców by wychowywali dzieci z miłością i szacunkiem. Wpływa na polskie prawo, by jak najlepiej chroniło interes dziecka. Każde dziecko zasługuje na dzieciństwo wolne od przemocy!

 

31 lipca 2023 r.

Beata Cieślińska
beata.cieslinska@edupolis.pl

Organizacja: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 7189433

Skip to content