Rusza nabór do szkół ponadpodstawowych

Rusza nabór do szkół ponadpodstawowych

Bydgoskie licea, technika i szkoły branżowe rozpoczynają rekrutację uczniów na rok szkolny 2022/23. Od poniedziałku (16 maja) kandydaci mogą składać wnioski o przyjęcie do wybranej szkoły. Nabór wniosków potrwa do 21 czerwca br.

Od poniedziałku, 16 maja można składać wnioski o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. Rekrutację na rok szkolny 2022/2023 prowadzić będzie 15 liceów ogólnokształcących, 13 techników i 13 branżowych szkół I stopnia. Nabór wniosków potrwa do 21 czerwca br. z wyjątkiem szkół ponadpodstawowych dwujęzycznych, oddziałów dwujęzycznych, oddziałów międzynarodowych, oddziałów przygotowania wojskowego, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych. Do tych szkół nabór zakończy się już 31 maja br.

Od 24 czerwca do 12 lipca należy uzupełnić wniosek o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty. Listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 19 lipca 2022 r.

Do 22 lipca 2022 r., zakwalifikowani kandydaci muszą potwierdzić chęć przyjęcia do danej szkoły, składając oryginał świadectwa ukończenia szkoły i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenie lekarskie i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdem.

Listy przyjętych kandydatów zostaną ogłoszone 25 lipca br.

W nowym roku szkolnym dla absolwentów szkoły podstawowej Miasto Bydgoszcz przygotowało:

  • W  liceach miejsca w 76 oddziałach, w tym 62  ogólnodostępnych, 3 integracyjnych, 2 specjalnych i 9 mistrzostwa sportowego. Natomiast 1 września 2021 r.  uruchomiono w sumie 56 oddziałów.
  • W technikach miejsca w 76 oddziałach (przy 53 uruchomionych 1 września 2021 r.).
  • W branżowych szkołach I stopnia miejsca w 28 oddziałach ogólnodostępnych (przy 14 uruchomionych w br. szkolnym). 4 oddziały specjalne z 10 zawodami przygotowała Branżowa Szkoła I stopnia nr 6 Specjalna.

 

Miasto przygotowało łącznie miejsca w szkołach ponadpodstawowych dla ok. ponad 4800 uczniów.

Za wyjątkiem szkół i oddziałów specjalnych nabór odbywa się elektronicznie. Link do strony naborowej dla kandydata dostępny będzie na www.bydgoszcz.pl, w zakładce Edukacja /nabór do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych.

Informacja: www.bydgoszcz.pl
Fot. www.bydgoszcz.pl

16 maja 2022 r.

Beata Cieślińska
beata.cieslinska@edupolis.pl

Organizacja: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 7189424

Skip to content