Rusza nabór do Programu Sport Wszystkich Dzieci

grafika informacyjna o programie z wizerunkiem roześmianych dzieci uprawiających sport

Rusza nabór do Programu Sport Wszystkich Dzieci

logotyp Ministerstwa Sportu i Turystyki

Minister Sportu i Turystyki ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie w 2024 roku realizacji zadań w ramach Programu Sport Wszystkich Dzieci. Kwota do rozdysponowania w naborze wynosi 75 mln zł.

Program obejmuje realizację dwóch zadań:

Zadanie nr 1

 • „Ogólnopolskie szkolne współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży” – kwota do rozdysponowania 5 mln zł. Nabór polega na wyłonieniu podmiotu, który zorganizuje ogólnopolski system współzawodnictwa szkół, prowadzony w różnych sportach, realizowany w kategoriach szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Zadanie nr 2

 • „Wspieranie projektów upowszechniania sportu dzieci i młodzieży realizowanych przez polskie związki sportowe, państwowe instytuty badawcze oraz Polski Komitet Olimpijski” – kwota do rozdysponowania 70 mln zł. Zadanie polega na dofinansowaniu systemowych przedsięwzięć ukierunkowanych na upowszechnianie aktywności fizycznej wśród najmłodszych. Adresowane jest do ww. podmiotów, które wykorzystując posiadane zasoby i możliwości kadrowe, organizacyjne oraz infrastrukturalne, mogą stworzyć kompleksowe rozwiązania służące rozwojowi poszczególnych sportów.

 

Terminy składania i rozpatrzenia wniosków

Zadanie nr 1

Termin składania wniosków – do 26 marca 2024 r.

Termin rozpatrzenia wniosków – do 12 kwietnia 2024 r.

Zadanie nr 2

Termin składania wniosków – do 26 marca 2024 r.

Termin rozpatrzenia wniosków – do 25 kwietnia 2024 r.

Cele Programu Sport Wszystkich Dzieci

 • upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży,
 • stworzenie możliwości udziału w interdyscyplinarnej rywalizacji sportowej,
 • stworzenie możliwości szerokiego udziału w systemowej rywalizacji sportowej uczniów z mniejszym potencjałem sportowych umiejętności,
 • wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w dostępie do usystematyzowanej aktywności fizycznej,
 • promocja zdrowego i aktywnego stylu życia wśród dzieci i młodzieży,
 • stworzenie kompleksowej oferty upowszechniania i promocji poszczególnych sportów,
 • stworzenie warunków sprzyjających przeciwdziałaniu agresji i patologii wśród dzieci i młodzieży,
 • stworzenie warunków do optymalnego wykorzystania potencjału szkoleniowo-organizacyjnego polskich związków sportowych,
 • stworzenie warunków do identyfikacji talentów sportowych wśród dzieci i młodzieży.

 

Więcej informacji w Biuletynie Informacji Publicznej

Źródło: MSiT

26 lutego 2024 r.

Agnieszka Miranowska
agnieszka.miranowska@edupolis.pl

Organizacja: Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 7120760