Rusza druga edycja „Programu Wsparcia Edukacji”

Rusza druga edycja „Programu Wsparcia Edukacji”

Logo Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Programu Wsparcia EdukacjiTworzenie interaktywnych pomocy dydaktycznych i materiałów edukacyjnych, budowanie integracji międzypokoleniowej, wspieranie nauki języka polskiego za granicą, organizowanie zajęć pozalekcyjnych, imprez sportowo-rekreacyjnych, konkursów czy wystaw to tylko wybrane rodzaje projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie z „Programu Wsparcia Edukacji”. Od dziś można składać wnioski w drugiej edycji inicjatywy Ministra Edukacji i Nauki.

„Program Wsparcia Edukacji”

„Program wsparcia edukacji” to autorska inicjatywa Ministra Edukacji i Nauki. Jego celem jest wsparcie organizacji pozarządowych, w tym organizacji harcerskich, a także innych podmiotów prowadzących działalność statutową w obszarze oświaty i wychowania. Będą mogły one otrzymać dofinansowanie na realizację przedsięwzięć związanych z innowacjami w edukacji, budowaniem integracji międzypokoleniowej, popularyzacją sportu i aktywności fizycznej czy działaniami o charakterze patriotycznym.

Założeniom tym odpowiadają 4 moduły programu.

Moduły programu

Działania realizowane w ramach programu muszą odpowiadać jednemu z trzech modułów.

  • „Innowacyjna edukacja”,
  • „Edukacja patriotyczna”,
  • „Edukacja poprzez sport”,
  • „Międzypokoleniowe Centra Edukacyjne – wsparcie integracji międzypokoleniowej”.

Wnioskodawca może złożyć maksymalnie dwa wnioski w ramach jednego modułu oraz maksymalnie trzy wnioski w ramach całego programu.

Wsparcie finansowanie w ramach programu

W ramach poszczególnych modułów można uzyskać dotację w wysokości od 20 tys. do 250 tys. zł. Wymagany jest wkład własny finansowy na poziomie 10 proc.

Terminy

Nabór wniosków w ramach programu trwa od 1 do 23 czerwca 2023 r. Wnioski wypełnia się i generuje za pomocą systemu elektronicznego.

Więcej informacji o programie 

Źródło: MEiN

_

2 czerwca 20123 r.

Ryszard Karczewski
ryszard.karczewski@edupolis.pl

Organizacja: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 6665314