Ruch w teatrze (12-14 października 2018 r.)

Ruch w teatrze (12-14 października 2018 r.)

Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu zachęca do udziału w warsztatach “Ruch w teatrze”.

UWAGA! Zgłoszenia na warsztaty do 5 października!

Adresaci:
Instruktorzy zajęć teatralnych, aktorzy teatrów amatorskich, tancerze teatrów i zespołów tańca, animatorzy kultury.

Cel:
Zwiększenie świadomości: ciała, ruchu na scenie, wykorzystania ruchu ciała w spektaklu dramatycznym, ruchowym, tanecznym; zależności ruchu w przestrzeni scenicznej, wzajemnych relacji, relacji ruch-głos, ruch-światło, ruch-muzyka.

Program:
Podstawą pracy warsztatowej będzie zwiększenie świadomości ciała pracy aktora/tancerza na scenie, co stwarza aktorowi nowe możliwości kreowania postaci z większą ekspresją. Podczas warsztatów skupimy się na ruchu świadomym i nieświadomym, odkrywaniu indywidualnego potencjału ruchowego każdego z uczestników. Program zajęć warsztatowych obejmuje również zagadnienia przestrzeni scenicznej, wzajemne relacje (ustawienie w stosunku do siebie) aktorów i oddziaływanie na siebie nawzajem a przez to na widza, kierunki ruchu w przestrzeni i wynikające z tego ruchu konsekwencje wyrazowe i napięcia emocjonalne.
Pracy warsztatowej poddany zostanie również głos: jako przekaz werbalny i pozawerbalny, a także rola muzyki w przekazie scenicznym. Jednak podstawowym medium komunikacji będzie przede wszystkim ciało aktora.

Prowadzący:
Marta Zawadzka – tancerka, choreograf, pedagog i teoretyk tańca. Absolwentka Akademii Muzycznej w Poznaniu, Podyplomowych Studiów Teorii Tańca na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie. Stypendystka Prezydenta Miasta Torunia i Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Występowała na wielu festiwalach w kraju i za granicą (m.in. podczas Festiwalu Malta 2016 i Solo Dance Contest). Zrealizowała szereg projektów artystycznych i edukacyjnych z dziedziny tańca. Prowadzi regularne zajęcia z tańca współczesnego oraz warsztaty z tańca współczesnego, plastyki ruchu, świadomości ciała, rozwoju osobistego przez ruch. Współpracowała z teatrami (Baj Pomorski, Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny), stale współpracuje z Teatrem Atofri (sceną dla dzieci naj-najmłodszych), z katedrą kulturoznawstwa UMK, Zespołem Szkół Muzycznych w Toruniu oraz wieloma placówkami kulturalnymi, kulturalno-edukacyjnymi i organizacjami pożytku publicznego. Jest członkiem zarządu Polskiego Forum Choreologicznego.

Harmonogram:
piątek 12 października 2018 r. w godz.17.30-20.30
sobota 13 października 2018 r. w godz. 10.00-13.00 i 14.30-16.30
niedziela 14 października 2018 r. w godz. 10.00-14.00
Warsztaty obejmują 16 godz. dydaktycznych.

KIEDY 12-14 października 2018 r.
TERMIN ZGŁOSZEŃ I WPŁAT do 5 października 2018 r.
MIEJSCE WOAK Toruń ul. Szpitalna 8
CENA 200 zł

INFORMACJE I ZGŁOSZENIA
Alicja Usowicz
e-mail: alicja.usowicz@woak.torun.pl
tel. 56 6522755
kom. 601 332 611

Anna Siemińska
sieminska.anna@edupolis.pl

Organizacja: Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 7163711

Skip to content