RPO na żłobki i szkolenia opiekunów

RPO na żłobki i szkolenia opiekunów

RPO na żłobki i szkolenia opiekunów

Do 14 marca trwają dwa konkursy w ramach naszego Regionalnego Programu Operacyjnego, w których będzie można uzyskać  dofinansowanie na  utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3.

Dzięki realizacji tego typu projektów zwiększy się dostępność do placówek opieki nad najmłodszymi dziećmi. Chodzi też o ułatwienie rodzicom powrotu na rynek pracy po przerwie w aktywności zawodowej – tłumaczy marszałek Piotr Całbecki.

Dofinansowanie w trwających konkursach można uzyskać przede wszystkim na  tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami oraz sfinansowanie kosztów przeszkolenia zawodowego dziennego opiekuna i niani. Środki będzie można uzyskać także na działania aktywizacyjne i/lub szkoleniowe wspomagające proces powrotu na rynek pracy osób biernych zawodowo ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3. Z tym, że ostatni punkt należy traktować jako uzupełnienie wsparcia.

  • Oba konkursy trwają od 28 lutego do 14 marca.
  • Pula środków przeznaczonych na dofinansowanie w pierwszym konkursie to 27 430 350 zł.
  • Pula środków przeznaczonych na dofinansowanie w drugim konkursie to 2 151 400 zł.
  • Minimalna wartość projektu w obu konkursach wynosi 100 000 zł.
  • Więcej informacji na stronie mojregion.eu tutaj i tutaj.

 

Warto dodać, że do tej pory, w wyniku podpisania i realizacji 66 umów na utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 została rozdysponowana kwota 84 mln zł. Dofinansowane projekty pozwolą na utworzenie 2384 miejsc opieki nad małymi dziećmi w żłobkach, klubach dziecięcych i poprzez pracę dziennych opiekunów. To oczywiście nie koniec pomocy rozdysponowanej przez Urząd Marszałkowski. Wnioski złożone w kolejnych konkursach są obecnie w ocenie.

Beata Krzemińska
rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

Fot. Filip Kowalkowski

Źródło: www.kujawsko-pomorskie.pl

Anna Siemińska
sieminska.anna@edupolis.pl

Organizacja: Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 7013538