Rozwijanie myślenia matematycznego i języka uczniów poprzez gry, zabawy i ćwiczenia z wykorzystaniem Kujawsko-Pomorskiej Platformy Edukacyjnej www.edupolis.pl

edupolis

Rozwijanie myślenia matematycznego i języka uczniów poprzez gry, zabawy i ćwiczenia z wykorzystaniem Kujawsko-Pomorskiej Platformy Edukacyjnej www.edupolis.pl

W ostatnim czasie pojawia się wiele dyskusji o tym, jaka powinna być nowoczesna szkoła. Mamy już tablice interaktywne, tablety, nowoczesne metody nauczania, e-podręczniki, bogate bazy zasobów dostępne on-line. I chociaż technologie informacyjno-komunikacyjne towarzyszą nam na co dzień, ciągle w zbyt małym stopniu są wykorzystywane jako narzędzia wspierające nauczanie, a przecież ich potencjał edukacyjny jest ogromny. Cały czas jednak pozostaje poczucie niedosytu, jakbyśmy nie potrafili tego bogactwa zasobów wykorzystać…

Województwo kujawsko-pomorskie jest w wyjątkowo dobrej sytuacji, bowiem dzięki projektowi Urzędu Marszałkowskiego wszystkie szkoły podstawowe wyposażone zostały w tablice interaktywne i opracowana została Kujawsko-Pomorska Platforma Edukacyjna www.edupolis.pl, na której zamieszczone są materiały edukacyjne do wykorzystania w procesie kształcenia.

Wdrażanie od 1 września 2017 roku nowej podstawy programowej z matematyki w szkole podstawowej stanie się dużo łatwiejsze, a zajęcia atrakcyjniejsze dla uczniów, jeśli nauczyciele wykorzystają zasoby tej platformy. Warunki i sposoby realizacji podstawy programowej wyraźnie określają, iż dużą pomocą dla ucznia w uczeniu się matematyki i rozwijania myślenia matematycznego ma być możliwość eksperymentowania z liczbami, rozwiązywania zagadek logicznych i logiczno-matematycznych, a także wykonywanie ćwiczeń polegających na pracy lub zabawie z różnymi figurami lub bryłami w geometrii, a takie możliwości ma właśnie platforma Edupolis. Przykładowo w dziale XIV nowej podstawy programowej z matematyki dla szkoły podstawowej Zadania tekstowe zapisane zostało wymaganie szczegółowe układa zadania i łamigłówki, rozwiązuje je; stawia nowe pytania związane z sytuacją w rozwiązanym zadaniu – realizacja tego fragmentu podstawy programowej w nowoczesnym ujęciu metodycznym, uwzgledniającym wysoką aktywność uczniów i personalizację procesu nauczania, niezwykle przydatne będą możliwości platformy edupolis.pl. Uczniowie i nauczyciele wszystkich typów szkół mogą korzystać z platformy i np. opracowywać quizy, układanki i krzyżówki, tworzyć puzzle i gry edukacyjne, wprowadzając elementy grywalizacji do procesu kształcenia. Takie rozwiązania metodyczne sprawią, że lekcja będzie ciekawa, a uczniowie kreatywni. Dodatkowym atutem będzie to, ze uczniowie i nauczyciele będą mieli dostęp do opracowanych materiałów również w domu, co ułatwi powtórzenie wiedzy czy wykonanie pracy domowej albo pracę nad projektem edukacyjnym.

Zachęcam nauczycieli do używania cyfrowych narzędzi wspierających proces nauczania, które znajdują się w zasobach platformy www.edupolis.pl, gdyż nowoczesna edukacja ma inspirować, sprzyjać krytycznemu myśleniu i kreatywności, dawać siłę i możliwości w rozwijaniu w sobie umiejętności potrzebnych w dzisiejszym świecie.

Ewa Ludwikowska
nauczyciel konsultant
Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy

Administrator KPPE
administrator@edupolis.pl

Organizacja: Departament Cyfryzacji Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 7181660

Skip to content