Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów – szkolenia i doradztwo dla JST w woj. kujawsko-pomorskim

Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów – szkolenia i doradztwo dla JST w woj. kujawsko-pomorskim

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej zaprasza do udziału w projekcie pn. „Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów – szkolenia i doradztwo dla JST w woj. kujawsko-pomorskim”, realizowanym w ramach działania 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Projekt będzie realizowany od 01.10.2017 do 31.03.2019 r.

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji 192 przedstawicieli z 58 jednostek samorządu terytorialnego z woj. kujawsko-pomorskiego w zakresie zarządzania oświatą, ukierunkowanego na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów, jak również wdrożenie planów podnoszenia jakości oświaty i wspomagania szkół w zakresie kompetencji kluczowych uczniów.

Więcej informacji na stronie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej

Beata Cieślińska
beata.cieslinska@edupolis.pl

Organizacja: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 7021430