Różnimy się pięknie – konferencja hybrydowa

Różnimy się pięknie – konferencja hybrydowa

Kujawsko-Pomorskie Centrum Nauczycieli we Włocławku logotyp

W filozofii edukacji włączającej szkoła jest dla każdego ucznia jego własną przestrzenią, a nauczyciel buduje możliwe do przekroczenia przez niego pomosty wiodące do przyszłości.

Budowanie wspólnej, a zarazem indywidualnej przestrzeni edukacyjnej jest możliwe. 15 listopada o godzinie 13.00 powiedzą o tym praktycy w trakcie organizowanej przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku konferencji hybrydowej Różnimy się pięknieedukacja włączająca praktycznie w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej.

Wydarzenie skierowane jest do dyrektorów szkół i przedszkoli, nauczycieli, specjalistów.

Program konferencji:

  1. Realizacja zadań w ramach edukacji włączającej krok po kroku – Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Zespole Szkół nr 26 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Toruniu.
  2. Wspieranie realizacji edukacji włączającej w przedszkolach i szkołach – poradnia psychologiczno-pedagogiczna.
  3. Organizacja zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
  4. Efekty pracy w grupie integracyjnej.
  5. Takie samo jak inne – pomoc dziecku z trudnościami w przedszkolu ogólnodostępnym.
  6. Edukacja włączająca w szkole integracyjnej – z praktyki nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej.
  7. Wsparcie rodziny w pokonywaniu trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.
  8. Model Dostępnej Szkoły.

 

 

Zapisz się

 

7 listopada 2023 r.

Alicja Przytomska-Pietrzak
alicja.przytomska-pietrzak@edupolis.pl

Organizacja: KPCEN we Włocławku| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 7136546