Rozliczenie dotacji przyznanej w ramach Rządowego programu „Aktywna tablica”

Aktywna tablica - program

Rozliczenie dotacji przyznanej w ramach Rządowego programu „Aktywna tablica”

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy przypomina organom prowadzącym szkoły, które otrzymały w 2018 r. dotacje w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”, o obowiązku przekazania do dnia 15 stycznia 2019 r. rozliczenia finansowego realizowanych projektów.

Szczegółowe informacje na stronie Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Beata Cieślińska
beata.cieslinska@edupolis.pl

Organizacja: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w BydgoszczyLiczba odwiedzin:

6,144,591