Rozbudowa ekologicznego kontentu platformy internetowej Edupolis

27 Sie Rozbudowa ekologicznego kontentu platformy internetowej Edupolis

W ramach projektu pn.  „Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego:

Rozbudowa ekologicznego kontentu platformy internetowej Edupolis

Planowane w projekcie rozwinięcie kontentu Edupolis zakłada stworzenie minimalnie: 1 zakładki, ok. 30 zestandaryzowanych stron treści, 30 grafik i zdjęć; zapewnienie standardu dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych.

OCZEKIWANY REZULTAT: podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców województwa oraz wiedzy na temat obszarów chronionych oraz sposobów atrakcyjnego przekazywania wiedzy uczniom.

SPOSÓB I EWENTUALNE WARUNKI UTRZYMANIA TRWAŁOSCI EFEKTÓW: elektroniczne wersje scenariuszy zajęć i informacji dla nauczycieli zapewniają ich powszechną dostępność i trwałość.

Sebastian Kiełpiński
sebastian.kielpinski@pro-comp.pl


Liczba odwiedzin:

4,609,615