“Rodzina i szkoła wobec pandemii COVID-19”- nowa publikacja ORE

“Rodzina i szkoła wobec pandemii COVID-19”- nowa publikacja ORE

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza do zapoznania się z monografią „Rodzina i szkoła wobec pandemii COVID-19”. Publikacja powstała jako efekt konferencji „Szkoła w sytuacji (post) pandemii”, która odbyła się 30 listopada 2021 r. na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, w ramach „Programu wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dla uczniów i nauczycieli”, finansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki. Publikacja została wprowadzona do Polskiej Bibliografii Naukowej. Jednym z jej autorów jest Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji Tomasz Madej,  który przedstawił przykłady dobrych praktyk w artykule zatytułowanym „Szkoła wobec pandemii COVID-19 – dobre praktyki”.

Publikacja jest zaproszeniem do podejmowania naukowej refleksji, na gruncie różnych dyscyplin, nad konsekwencjami pandemii COVID-19 dla rodziny i szkoły. W założeniach redaktorów stanowić ma próbę aktualnej diagnozy sytuacji, jak również zachętę i inspirację do wypracowania rekomendacji, które pomogłyby wspierać rodziców, dzieci i młodzież oraz nauczycieli w wyzwaniach płynących z ograniczeń i przeobrażeń postpandemicznych.

Więcej informacji oraz plik do pobrania: na stronie ORE

Źródło: ORE

11 stycznia 2022 r.

Agnieszka Miranowska
agnieszka.miranowska@edupolis.pl

Organizacja: Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 7131378