Relacja z wernisażu wystawy fotografii Jana Szyca w Bibliotece Pedagogicznej w Toruniu

Relacja z wernisażu wystawy fotografii Jana Szyca w Bibliotece Pedagogicznej w Toruniu

Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu

5 lutego o godz. 12.30 w sali wystawowej Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu odbył się wernisaż wystawy “Państwowe Gimnazjum nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Toruniu w okresie międzywojennym – wystawa fotografii Jana Szyca”. Wydarzenie zorganizowały Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu oraz Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy, która jest właścicielem kolekcji fotografii Jana Szyca.

Na spotkanie przybyła młodzież, nauczyciele i absolwenci  I LO im. M. Kopernika w Toruniu oraz mieszkańcy Torunia.

Licznie zgromadzonych gości przywitała p. dyrektor Dorota Komendzińska, która krótko zarekomendowała niezwykłą ekspozycję. Następnie głos zabrała p. Elżbieta Glura, wieloletnia dyrektor I LO w Toruniu. Krótko opowiedziała o dziejach szkoły, która niedawno obchodziła Jubileusz 450-lecia. Szczególną uwagę zwróciła na okres międzywojenny, w którym gimnazjum toruńskie uważane było za jedno z najlepszych w Polsce, a uczył w nim Jan Szyc – nauczyciel fizyki, którego zdjęcia można oglądać  na wystawie. Zaprezentowała sylwetkę Jana Szyca, jego zainteresowania i zasługi dla szkoły. Pani Bożena Neunert, obecna dyrektor  I LO im. M. Kopernika w Toruniu, wręczyła p. dyrektor Dorocie Komendzińskiej  medal okolicznościowy uświetniający Jubileusz 450-lecia szkoły.

Pani Ewa Pronobis-Sosnowska, dyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy opowiedziała, w jaki sposób kolekcja negatywów zdjęć wykonanych w latach 1914-1938 przez Jana Szyca trafiła do Jej placówki. Obecny na wernisażu Marek Noniewicz, Wiceprezes Okręgu Kujawsko-Pomorskiego Związku Polskich Artystów Fotografików, artysta fotografik, kustosz Muzeum Fotografii przy Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy opracował wersję cyfrową prezentowanych zdjęć. Mówił o pracy przy wywoływaniu negatywów oraz ich digitalizacji.

Pan Czesław Stawikowski, starszy wizytator z Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy Delegatury w Toruniu podkreślił zasługi Jana Szyca jako nauczyciela fizyki stosującego nowoczesne metody nauczania oraz kierownika Ogniska Metodycznego tego przedmiotu. Dzięki Jego działalności podniósł się poziom nauczania fizyki. Jan Szyc wyposażył także pracownię fizyczną w odpowiednie urządzenia laboratoryjne oraz urządzał kursy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli. Profesor Jan Szyc był jednym z założycieli Toruńskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii i przez 9 lat pełnił funkcję jego prezesa.

Goście z zainteresowaniem oglądali prezentowane na wystawie zdjęcia z okresu międzywojennego pokazujące m.in. pracownie lekcyjne, uroczystości szkolne, harcerskie i patriotyczne z udziałem uczniów i nauczycieli przedwojennego Gimnazjum Mikołaja Kopernika w Toruniu.

W gablotach wyeksponowane zostały najstarsze zbiory biblioteczne I LO im. M. Kopernika w Toruniu, Kronika Państwowego Liceum i Gimnazjum im. M. Kopernika w Toruniu za lata 1945/1952, Kronika SKS przy I Szkole Ogólnokształcącej im. M. Kopernika w Toruniu oraz książki ze zbiorów Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu dotyczące historii I LO im. M. Kopernika w Toruniu i książki do nauczania fizyki w okresie międzywojennym i powojennym. Dodatkową atrakcją wystawy są dawne przyrządy fizyczne wypożyczone z I LO im. M. Kopernika.

Relację telewizyjną z wydarzenia zamieściła Telewizja Kablowa Toruń.

Wystawę można oglądać w sali wystawowej Biblioteki Pedagogicznej im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu do 28 lutego, od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 19.00 oraz w soboty w godzinach 10.00-15.00.

Więcej informacji na stronie http://www.bptorun.edu.pl/

Oprac.
Wiesława Budrowska
Wydział Informacyjno-Bibliograficzny
Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu

 

 

Agnieszka Miranowska
agnieszka.miranowska@edupolis.pl

Organizacja: Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 6887699