Rekrutacja na studia 2020/2021 – rekomendacje dla uczelni

Studenci uczą się w bibliotece

Rekrutacja na studia 2020/2021 – rekomendacje dla uczelni

Na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowano rekomendacje dla uczelni dotyczące rekrutacji na studia na rok 2020/2021.  Ze względu na zmianę terminów egzaminów maturalnych – przypominamy, że egzaminy maturalne w tym roku mają rozpocząć się 8 czerwca, a wyniki mają być podane do 11 sierpnia – warunki rekrutacji na studia powinny zostać zweryfikowane, a terminy dostosowane do nowego harmonogramu matur.

Jeżeli uczelnia – ze względu na rezygnację z przeprowadzenia w tym roku ustnego egzaminu maturalnego oraz na nieprzeprowadzanie centralnego etapu olimpiad – zdecyduje się na zorganizowanie dodatkowych egzaminów wstępnych na studia, powinna zdecydować się na organizację egzaminów z wykorzystaniem technologii informatycznych, a jeśli jest to niemożliwe – zgodnie z zasadą ograniczonego kontaktu między kandydatami oraz egzaminatorami.

MNiSW zaleca także, aby procedury rekrutacyjne odbywały się online, aby ograniczyć kontakt kandydatów na studia z pracownikami administracyjnymi uczelni.

Na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego podano także informację, że w związku z sytuacją epidemiczną w kraju i zmianą harmonogramu matur należy liczyć się z nieznacznym opóźnieniem rozpoczęcia zajęć w roku akademickim 2020/2021.

Zob. strona MNiSW

Oprac. Anna Siemińska

Anna Siemińska
sieminska.anna@edupolis.pl

Organizacja: Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 7164626

Skip to content