Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych w Bydgoszczy

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych w Bydgoszczy

Bydgoszcz logo

Ruszył nabór do liceów, techników i szkół branżowych na rok szkolny 2023/24. Kandydaci mogą składać wnioski o przyjęcie do wybranej szkoły do 16 czerwca br.

Dla kandydatów do młodzieżowych szkół ponadpodstawowych na nowy rok szkolny Miasto Bydgoszcz przygotowało 5786 miejsc w 180 oddziałach:

  • W liceach ogólnokształcących – 2328 miejsc w 74 oddziałach liceów ogólnokształcących;
  • W technikach – 2502 miejsca w 74 oddziałach;
  • W branżowych szkołach I stopnia – 956 miejsc w 32 oddziałach.

 

– W prowadzonej rekrutacji można wybrać maksymalnie trzy szkoły i dowolną liczbę oddziałów w tych szkołach. Listę oddziałów należy uporządkować w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanych – lista preferencji to lista wszystkich oddziałów, do których kandydat aplikuje (nie szkół) – mówi Magdalena Buschmann, dyrektorka Wydziału Edukacji i Sportu UMB. Od 27 czerwca do 11 lipca należy uzupełnić wniosek o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty. W tym terminie można też złożyć nowy wniosek, z jednym zastrzeżeniem:  złożenie nowego wniosku o przyjęcie do oddziału dwujęzycznego, międzynarodowego, przygotowania wojskowego, oddziału w którym realizowany jest program nauczania wymagający od kandydatów szczególnych indywidualnych preferencji, oddziału sportowego, mistrzostwa sportowego możliwe jest w terminie 27 – 30 czerwca. Listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 18 lipca 2023 r.

Do 21 lipca 2023 r., zakwalifikowani kandydaci muszą potwierdzić chęć przyjęcia do danej szkoły, składając oryginał świadectwa ukończenia szkoły i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenie lekarskie i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdem.

Listy przyjętych kandydatów zostaną ogłoszone 24 lipca br.

Przejdź na stronę logowania dla kandydata do szkoły ponadpodstawowej.

Aby ułatwić proces rejestracji w elektronicznym systemie naboru zamieszczamy link do filmu VULCAN Rekrutacja 2023 – przewodnik dla kandydata rejestrującego się samodzielnie w systemie. Film instruktażowy w znacznej mierze przybliży przebieg prowadzonego procesu rekrutacji.

Nabór do placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Bydgoszcz odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

W systemie naboru „Vulcan” zamieszczono także wszelkie niezbędne informacje umożliwiające zapoznanie się z zasadami przyjęć oraz harmonogramem działań.

Fot. Pixabay

_

22 maja 2023 r.

 

Ryszard Karczewski
ryszard.karczewski@edupolis.pl

Organizacja: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 7189415

Skip to content