Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych – nowe terminy

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych – nowe terminy

Kuratorium Oświaty w BydgoszczyKuratorium Oświaty informuje, że rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia  20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r., poz. 493 z późn.zm.) wprowadza zmiany w odniesieniu do postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych, publicznych szkół policealnych, publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół dla dorosłych.

Szczegółowe informacje TUTAJ

Beata Cieślińska
beata.cieslinska@edupolis.pl


Liczba odwiedzin:

5,673,228