Rekrutacja do siódmej kadencji Dziecięcej Rady Programowej

Rekrutacja do siódmej kadencji Dziecięcej Rady Programowej

Europejskie Centrum Bajki w Pacanowie - logo

Tegoroczny nabór potrwa do 30 listopada 2023 r. i wyłoni 12-osobowy zespół najzdolniejszych i najbardziej utalentowanych uczniów z Polski w wieku 9-14 lat. Pod uwagę będą brane wysokie wyniki w nauce (tj. średnia ocen co najmniej 4,5), a także szczególne osiągnięcia i zainteresowania oraz wykazywana aktywność.

Rada będzie powołana na okres 12 miesięcy, a jej członkowie będą mieli możliwość wypowiadania się na temat działań programowych i inwestycyjnych Europejskiego Centrum Bajki.

W zgłoszeniu należy podać średnią ocen ucznia, opisać szczególne osiągnięcia oraz zainteresowania, a także załączyć skany: ostatniego świadectwa oraz dyplomów. W przypadku zgłaszania kandydatur uczniów ze szkół typu Montessori i Waldorfskich należy opisać zainteresowania i uzdolnienia kandydata. Udział w przedsięwzięciu jest bezpłatny!

Zgłoszenia można przesyłać na adres: Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie, ul. Kornela Makuszyńskiego 1, 28-133 Pacanów lub na e-mail: oferta@centrumbajki.pl

Osoba do kontaktu: Beata Krokosz-Furman, tel. 504  532 429

Fot.: ECB w Pacanowie

_

28 listopada 2023 r.

Ryszard Karczewski
ryszard.karczewski@edupolis.pl

Organizacja: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 6895011