Regionalny Konkurs Gazetek Szkolnych

Regionalny Konkurs Gazetek Szkolnych

19 listopada 2018 roku w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy miało miejsce podsumowanie tegorocznego konkursu gazetek szkolnych. XXVI Regionalny Konkurs Gazetek Szkolnych honorowym patronatem objął Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Uroczystość swoją obecnością zaszczycili: Włodzimierz Złotnicki, kierownik Referatu Strategii i Jakości Edukacji  Wydziału Edukacji i Sportu Urzędu Miasta  Bydgoszcz, Daniela Krzyżelewska, starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, Marlena Richert, inspektor Referatu Strategii i Jakości Edukacji  Wydziału Edukacji i Sportu Urzędu Miasta  Bydgoszczy.

Gospodarzem uroczystości był Robert Preus, dyrektor  Kujawsko-Pomorskiego  Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy.

Powitano także  jury konkursu. Uczniowskie gazetki oceniali:

Małgorzata Acalska – nauczycielka języka polskiego w Zespole Szkół nr 29 w Bydgoszczy, doradca metodyczny szkół podstawowych i gimnazjów w Miejskim Ośrodku Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy,
Małgorzata Kalinowska z Muzeum Oświaty – PBW im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy
Krystyna Karpińska – kierownik Pracowni Informacji i Promocji w KPCEN w Bydgoszczy, ilustratorka książek,
Danuta Michałowska – nauczycielka plastyki w Zespole Szkół  nr 24 w Bydgoszczy, artysta plastyk,
Anna Nakielska-Kowalska – nauczycielka języka polskiego w VI LO w Bydgoszczy, doradca metodyczny szkół ponadgimnazjalnych w Miejskim Ośrodku Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy,
Iwona Rostankowska – nauczyciel konsultant w KPCEN w Bydgoszczy
Anna Rupińska – redaktor czasopisma „UczMy” – przewodnicząca.

Podczas uroczystości głos zabrał Robert Preus, dyrektor KPCEN w Bydgoszczy. Mówił o wielkiej wadze słowa pisanego. W ciepłych słowach wypowiedział się o uczniach redagujących szkolne pisemka oraz nauczycielach – opiekunach szkolnych redakcji. Zachęcał do dalszej pracy i życzył, by przynosiła ona dużo satysfakcji.

Następnie organizatorka konkursu Anna Rupińska pochwaliła młodych redaktorów i ich opiekunów za ogromną pasję, która pomaga w tworzeniu coraz lepszych gazetek.

Najważniejszym punktem uroczystości było rozdanie dyplomów i nagród laureatom.

W bieżącym roku nagrodzono aż 13 redakcji szkolnych. Gazetki szkół bydgoskich otrzymały nagrody finansowe przyznane przez Prezydenta Bydgoszczy, zaś redakcje szkół z regionu nagrody rzeczowe ufundowane przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz piękne albumy ufundowane Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty.

Laureaci XXVI Regionalnego Konkursu Gazetek Szkolnych

w kategorii: bydgoskie szkoły podstawowe, oddziały I – III

I  miejsce – „Iskierki” – Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Sportowymi w Bydgoszczy
II miejsce – „Szkolne Igraszki” – Szkoła Podstawowa nr 64 z Oddziałami Sportowymi w Bydgoszczy

 w kategorii: bydgoskie szkoły podstawowe, oddziały IV – VII

I miejsce – „Flesz Czwórki” – Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Sportowymi w Bydgoszczy
II miejsce – „Szkolny Donosiciel” – Zespół Szkół w Lotyniu
III miejsce – „Strzał w Dziesiątkę” – Szkoła Podstawowa  nr 31 z Oddziałami Sportowymi i  Mistrzostwa Sportowego w Bydgoszczy
III miejsce -„Nudy z Budy” – Szkoła Podstawowa nr 19 w Bydgoszczy
IV miejsce – „Byle do dzwonka” – Szkoła Podstawowa nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi w Bydgoszczy

w kategorii: bydgoskie szkoły podstawowe, oddziały gimnazjalne

I miejsce – „Libelciak” Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w Kcyni
II „Plotka OdŚRODKA” – Szkoła Podstawowa nr 51 Specjalna, oddziały Gimnazjum nr 41 Specjalne) w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 3 w Bydgoszczy
III  miejsce – „Głos 20-stki” – Szkoła Podstawowa nr 56 z Oddziałami Integracyjnymi, oddziały Gimnazjum nr 20 w Bydgoszczy

w kategorii: bydgoskie szkoły ponadgimnazjalne

I miejsce –  „Wzrok Ludu” – I Liceum Ogólnokształcące w Żninie
II miejsce – „Fabryka Słowa” – Zespół  Szkół nr 5 Mistrzostwa Sportowego w Bydgoszczy
III  miejsce – „Nowiny Szkolne” – Zespół Szkół Mechanicznych nr 1 w Bydgoszczy.

W drugiej części uroczystości dobrą praktyką podzielił się ze słuchaczami pan Michał Laskowski, opiekun redakcji gazetki „Fabryka Słowa” z Zespołu Szkół nr 5 Mistrzostwa Sportowego w Bydgoszczy. Było to ciekawe wystąpienie. Pobrzmiewała w nim wspomniana już wyżej pasja oraz chęć dalszej pracy w celu jak najszerszego rozwoju uczniów zrzeszonych w redakcji.

Galę zakończył słodki poczęstunek i długie rozmowy organizatorów, gości, nauczycieli, młodych redaktorów. To było kolejne miłe spotkanie osób, które pragną się rozwijać, tworzyć, które umieją słuchać, obserwować i pisać o tym, co jest ważne dla bardzo  młodych ludzi.

Fot. Nagrodzone gazetki

Beata Cieślińska
beata.cieslinska@edupolis.pl

Organizacja: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 7039593