Realizujemy program „Włocławek Zawodowo II” – doposażamy szkoły w sprzęt

Uczniowie stoją przy aucie z poniesioną maską

Realizujemy program „Włocławek Zawodowo II” – doposażamy szkoły w sprzęt

Urząd Miasta Włocławek logo

Projekt „Włocławek Zawodowo II” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 10.02.00 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.02.03 Kształcenie zawodowe.

Całkowity koszt projektu: 4.863 669,42 zł, Dofinansowanie z UE: 4 377 302,47 zł. Czas realizacji: od 01.09.2020 r. do 31.12.2023 r.

W Zespole Szkół Budowlanych doposażyliśmy pracownie zawodowe w sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem oraz w sprzęt geodezyjny. W Zespole Szkół Technicznych pracownie zawodowe również wzbogaciły się o sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem, a także o stanowisko mechanicznych układów napędowych. W Zespole Szkół Ekonomicznych pracownie zawodowe zostały doposażone w sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem, w kasy fiskalne i oprogramowanie z urządzeniami do wykorzystania techniki w logistyce. W Zespole Szkół Samochodowych doposażyliśmy pracownie zawodowe w sprzęt komputerowy wraz oprogramowaniem. Ponadto dostarczono 2 podnośniki diagnostyczne nożycowe, indukcyjny podgrzewacz śrub oraz diagnoskop. Zespół Szkół Chemicznych też wzbogacił swoje pracownie zawodowe w sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem. W ramach projektu zakupiono też programy do obsługi gości hotelowych oraz sprzęt gastronomiczny.

Celem głównym projektu jest :

  • podniesienie zdolności do zatrudnienia 1302 uczniów z 5 zespołów szkół zawodowych Miasta Włocławek poprzez udział w zajęciach dodatkowych i specjalistycznych oraz stażach zawodowych (107 uczniów),
  • podniesienie kompetencji i kwalifikacji 16 nauczycieli poprzez uczestnictwo w kursach i studiach podyplomowych,
  • wyposażenie szkolnych pracowni zawodowych za wartość 2 080 757,12 zł.

 

Źródło: wloclawek.eu

14 grudnia 2023 r.

Alicja Przytomska-Pietrzak
alicja.przytomska-pietrzak@edupolis.pl

Organizacja: KPCEN we Włocławku| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 7189527

Skip to content