Realizacja badań ESPAD (European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs)

Mapa Europy z danymi o używaniu alkoholu przez uczniów w Polsce.

Realizacja badań ESPAD (European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs)

ESPAD - logoMinisterstwo Edukacji Narodowej udzieliło zgody na przeprowadzenie badań ESPAD w szkołach ponadpodstawowych.

Badania ESPAD są niezwykle ważnym narzędziem w monitorowaniu zachowań związanych z używaniem alkoholu i innych substancji psychoaktywnych przez młodzież szkolną. W celu skutecznej realizacji tych badań, zachęcamy dyrektorów szkół ponadpodstawowych do uczestnictwa i udzielenia niezbędnej pomocy w przeprowadzeniu badania.

Wsparcie dyrektorów szkół jest kluczowe dla powodzenia tego przedsięwzięcia i przyczyni się do lepszego zrozumienia problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych przez młodzież.

Ponadto przypominamy, że szkołę obowiązują przepisy związane ze współpracą z jednostkami zewnętrznymi wynikającymi z:

  • art. 86 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r., poz. 900 z późn. zm.),
  • § 13 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r., poz. 1604),
  • pozyskanie na badania zgody rodziców uczniów nieletnich oraz zgody uczniów pełnoletnich.

 

Fot. Wizualizacja danych – ESPAD Data portal

_

6 czerwca 2024 r.

Ryszard Karczewski
ryszard.karczewski@edupolis.pl

Organizacja: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 7162039

Skip to content