„Re-Animuj się!” – wygraj warsztaty

„Re-Animuj się!” – wygraj warsztaty

Labib logo

 

Stowarzyszenie LABiB zaprasza biblioteki publiczne do udziału w piątej edycji konkursu „Re-Animuj się!”. Nagrodami w konkursie są warsztaty prowadzone przez bibliotekarzy – praktyków, Ambasadorów Stowarzyszenia LABiB. Na zgłoszenia czekamy do 30 maja 2020 roku.

Zgłoś swoją bibliotekę do konkursu „Re-Animuj się!” i wygraj warsztat Ambasadora LABiB! Wystarczy napisać, dlaczego właśnie dla twojej biblioteki ma przeprowadzić warsztat Ambasador i wypełnić formularz online. Udział w konkursie jest bezpłatny, a zwycięskie biblioteki nie pokrywają żadnych kosztów związanych z warsztatem.

Jakie nagrody czekają na zwycięskie biblioteki?

W ramach konkursu możesz wygrać jeden z wymienionych niżej 16 warsztatów zaproponowanych przez Ambasadorów LABiB w dwóch blokach tematycznych. Warsztaty są skierowane do pracowników bibliotek publicznych.

Pierwszy blok tematyczny:

 1. Wirtualna i rozszerzona rzeczywistość w bibliotece / Karol Baranowski
  Warsztat pokaże, jak wykorzystać narzędzia, aplikacje związane z technologią wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości w promocji zbiorów bibliotek, w promocji i animacji czytelnictwa oraz zwiększenia atrakcyjności oferty instytucji.
 2. Rozegrana biblioteka w mieście / Karol Baranowski
  Warsztat dotyczył będzie gier miejskich jako instrumentu i narzędzia promocji i animacji czytelnictwa, promocji literatury i książki, zdobywania wiedzy o lokalnych społecznościach i lokalnej historii. Gry miejskie mogą być świetnym narzędziem edukacyjnym i kulturotwórczym.
 3. Garść pomysłów, jak uatrakcyjnić zajęcia dla dzieci w wieku 3-12 lat. Od gier bibliotecznych i escape roomu do bezpłatnych aplikacji /Anna Wysocka
  Celem warsztatu jest pokazanie zajęć takich jak escape room i gry biblioteczne skierowanych do dzieci. Uczestnicy dowiedzą się, jak przygotować scenariusz zajęć od pomysłu na zadania do przygotowania sali. Dodatkowym atutem warsztatu będzie pokazanie bezpłatnych aplikacji, które urozmaicą zajęcia dla dzieci. Podczas szkolenia bibliotekarze zyskają wiedzę, jak zorganizować nietypowe warsztaty, po których biblioteka będzie kojarzyła się dzieciom z miejscem, gdzie można spędzić czas w niebanalny sposób.
 4. Kreatywna Odyseja, czyli po co i jak prowadzić zajęcia rozwijające kreatywność w bibliotece / Szymon Wałowski
  Na warsztatach zastanowimy się, co to jest kreatywność i jak można nad nią pracować. Uczestnicy dowiedzą się, jak stosować metody aktywizujące w pracy z użytkownikami zarówno tymi młodszymi, jak i starszymi. Będą mieli możliwość ćwiczenia własnej kreatywności poprzez wykonywanie wielu ciekawych zadań.
 5. Elektronika i kodowanie bez komputera / Szymon Wałowski
  Podczas warsztatów uczestnicy poznają tajemnice elektryczności i tego, co można z nią zdziałać przy pomocy baterii, taśmy miedzianej, żarówki  i odrobiny papieru. Ponadto poćwiczą umiejętność logicznego myślenia i analizowania złożonych problemów (czyli właśnie kodowania), co w ogóle nie będzie wymagało użycia komputera.
 6. Biblioteczny warsztat pracy z pokoleniem „Z” – technologia i tradycja / Monika Schmeichel-Zarzeczna
  Szkolenie pozwoli pracownikom bibliotek lepiej poznać i zrozumieć potrzeby pokolenia “Z” lub tzw IGeneracji. Dzięki temu uczestnicy dowiedzą się, w jaki sposób angażować młodych w różnego rodzaju działania, jak z nimi rozmawiać i sprawić, aby postrzegali bibliotekę jako miejsce dla siebie. Podczas warsztatów zostaną zaprezentowane darmowe narzędzia i aplikacje internetowe, a także nowoczesne przykłady książek i sposoby pracy, które mogą zostać wykorzystane w pracy bibliotekarza z młodym pokoleniem. Narzędzia poznane podczas szkolenia będą mogły być wykorzystywane zarówno w działaniach stacjonarnych, jak i tych prowadzonych w Sieci.
 7. Mnóż pomysły, pisz wnioski, realizuj projekty !/ Paweł Dobrzelecki
  Podczas warsztatów uczestnicy dowiedzą się, skąd czerpać pomysły na projekty, jak stworzyć swój własny generator pomysłów, od czego zacząć pisać wnioski, jak poprawnie zbudować projekt kulturalny oraz jak planować, tworzyć i realizować projekty z korzyścią dla biblioteki i jej użytkowników.
 8. Kreatywny bibliotekarz – czyli jak przyciągnąć rodziców z dziećmi do biblioteki / Paweł Dobrzelecki
  Podczas warsztatów uczestnicy dowiedzą się, jak w sposób twórczy i niebanalny wprowadzić dziecko w świat książek i biblioteki, jak zwiększyć atrakcyjność swojej placówki wśród dzieci i rodziców, by stali się oni stałymi klientami tych instytucji, oraz jak w tym celu wykorzystać dostępne zasoby biblioteki i jej otoczenia.

 

Drugi blok tematyczny:

 1. Bibliotekarz w aktywnych społecznościach. Sztuka przełamywania barier / Maria Jedlińska
  Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy na temat zdobywania przez bibliotekarzy umiejętności pracy z grupą osób dorosłych/seniorów oraz przedstawienie programu edukacyjnego promującego nowoczesny środowiskowy model „uczenia się przez całe życie”, oparty o aktywność społeczną i obywatelską oraz międzypokoleniową integrację w bibliotekach publicznych. Zostaną przedstawione edukacyjne moduły treningowe (stosowane w projekcie SEVIR i Active Citizens) pokazujące, jak należy uczyć istotnych umiejętności w celu likwidowania barier – od wewnętrznych (osobiste, społeczne) po środowiskowe (współpraca różnych podmiotów, finansowanie działań). Podane zostaną przykłady „dobrych praktyk”.
 2. Informuj, konsultuj, angażuj – tworzenie oferty dla użytkowników oraz promocja wydarzeń / Anna Wysocka
  Warsztat ma na celu podzielenie się wiedzą i doświadczeniem z zakresu planowania i tworzenia wydarzeń oraz ich promocji. Zagadnienie organizacji i promocji jest niezwykle szerokie. Zostanie pokazane na zróżnicowanych przykładach takich jak spotkania autorskie, warsztaty dla dzieci i dorosłych, akcje, kursy, lekcje biblioteczne. Podczas warsztatu uczestnicy poznają różne sprawdzone sposoby promocji, nauczą się tworzyć plakaty, ulotki, filmiki, dowiedzą się, jak zaangażować czytelników.
 3. Współpraca – zamiast rywalizacji. Podstawy komunikacji opartej na empatii jako ważny element pracy w zespole / Agata Warywoda
  Ważnym elementem pracy bibliotekarza jest kontakt z innymi ludźmi – zarówno współpracownikami, jak i czytelnikami – oraz skuteczna komunikacja. Jak rozwiązywać konflikty zespołowe w sposób satysfakcjonujący dla każdej ze stron? Jak radzić sobie w sytuacji rozmowy z „trudnym” czytelnikiem, kiedy wydaje się nam, że nie jesteśmy w stanie się porozumieć? Podczas warsztatów uczestnicy poznają podstawy modelu komunikacji nazywanego Porozumieniem bez przemocy lub Komunikacją opartą na empatii (Non Violent Communication) opracowanego przez Marshalla B. Rosenberga. W ramach szkolenia zostaną przedstawione podstawowe założenia komunikacji opartej na empatii, 4 kroki komunikacji empatycznej, wyrażenia blokujące komunikację, strategie rozwiązywania konfliktów w oparciu o NVC.
 4. Użytkownicy z dysfunkcją wzroku w bibliotece. Komunikacja, włączanie, współpraca, projekty /Anna Rutkowska
  Osoby z dysfunkcją wzroku są użytkownikami bibliotek. Często jednak mamy problem z komunikacją, nie wiemy, jaką ofertę możemy dla nich przygotować, jak zorganizować bezpieczną przestrzeń biblioteczną. Obsługa tych czytelników wymaga większego niż zwykle zaangażowania. Jeśli jednak pozna się potrzeby osób niewidomych nie będzie to problemem, a może uda się przygotować propozycje włączające tę grupę odbiorców w życie kulturalne. Dzięki udziałowi w szkoleniu uczestnicy dowiedzą się, jak przygotować przestrzeń placówki, aby była dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Doświadczą, w jaki sposób postrzegają osoby z dysfunkcją wzroku, jak się z nimi komunikować i obsługiwać w bibliotece. Poznają przykładowe projekty zrealizowane z uwzględnieniem osób niewidomych. Przekonają się, że osoby z niepełnosprawnościami można aktywnie zaangażować w działalność kulturalną.
 5. Zespół międzypokoleniowy – siła tkwi w różnorodności / Monika Schmeichel – Zarzeczna
  Każde pokolenie dorastało w innych realiach i wniosło w dorosłe życie konkretne postawy i wartości wynikające z uwarunkowań społecznych, kulturowych czy demograficznych. Warto mieć świadomość genezy postaw, a także słabych i mocnych stron charakteryzujących poszczególne generacje. Mniej więcej dekadę temu biblioteki weszły w okres głębokich przemian. Pojawiły się komputery i systemy informatyczne do obsługi użytkowników. Zawód uległ uwolnieniu, co pozwoliło na zatrudnianie młodych specjalistów z różnych dziedzin. Podczas szkolenia przyjrzymy się, jakie mogą być wady i zalety pracy w zespole międzypokoleniowym w bibliotece, która z założenia jest miejscem przekazywania wiedzy i propagowania idei lifelong learning. Uczestnicy poznają charakterystyczne cechy poszczególnych generacji i podejmą próbę ich identyfikacji w swoim otoczeniu, a także uświadomienia sobie, jak wiele różne postawy wnoszą do zespołu. Dowiedzą się również, jaką rolę odgrywają w ich życiu stereotypy, zidentyfikują swoją motywację do pracy oraz podejmą próby usprawnienia komunikacji.
 6. Jesteśmy częścią społeczności. Budujemy markę miejsca / Natalia Gromow
  W trakcie warsztatu, na przykładzie działań Biblioteki Gdynia i innych instytucji, zostanie pokazane, w jaki sposób instytucja może odpowiadać na potrzeby lokalnej społeczności i, tym samym, stać się jej niezbędną częścią. W tym kontekście zostanie również omówiona rola zespołu w budowaniu marki miejsca, rola budowania marki miejsca w planowaniu strategii biblioteki, współpracy z przedstawicielami samorządu a także udziale samych użytkowników w projektowaniu usług i przestrzeni bibliotecznej. Uczestnicy szkolenia poznają aspekty dotyczące technicznych stron budowania marki, takich jak spójna identyfikacja oraz obecność w mediach. Będą mogli praktycznie przećwiczyć swoje umiejętności podczas proponowanych ćwiczeń i studium przypadku (case study). Warsztat skierowany jest przede wszystkim do osób zarządzających bibliotekami i zajmujących się działaniami promocyjnymi i marketingowymi.
 1. Docenić bibliotekę. Jak skutecznie promować rzecznictwo / Natalia Gromow
  Czym jest rzecznictwo i jak wykorzystać to narzędzie w przemyślanym i skutecznym procesie rozwoju biblioteki? Dlaczego warto wchodzić w buty użytkowników i rozwiązywać ich problemy? Po co zajmować się konstrukcją Planu Rzecznictwa? Jakie trzeba mieć kompetencje, żeby rzecznictwo prowadzić? Na te i inne pytania odpowiem podczas warsztatów “Docenić bibliotekę. Jak skutecznie prowadzić rzecznictwo”. Rzecznictwo to sposób myślenia, który pozwala na zmianę perspektywy postrzegania problemów biblioteki. Jest podstawowym narzędziem do pracy z organizatorami naszych instytucji, pozwala na zgłębienie wiedzy z zakresu budowania relacji z odbiorcami naszych działań. Jest to podstawowe narzędzie w budowaniu pozycji biblioteki w lokalnych społecznościach, a także w budowaniu zaangażowanego zespołu pracowników. Warsztat skierowany jest do osób zarządzających bibliotekami i współpracujących z samorządami.
 2. Projektuj, pisz, działaj! – wszystko co musisz wiedzieć o pozyskiwaniu środków na realizację pomysłów / Monika Schmeichel – Zarzeczna
  Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się z możliwościami i zasadami pozyskiwania dodatkowych funduszy na działalność. Dowiedzą się, jak wyznaczać cele projektować działania z wykorzystaniem elementów metody Design Thinking. Będą mieli okazję zdiagnozować potrzeby społeczności na rzecz, której pracują i w oparciu o posiadane zasoby stworzyć szkic projektu dotacyjnego.

 

Jak się zgłosić?

 • Do 30 maja 2020 r. wypełnij i prześlij Formularz zgłoszeniowy
 • Ewentualne pytania prześlij mailem na adres: ambasadorowie@labib.pl.
 • Lista zwycięskich bibliotek zostanie ogłoszona 3.06.2020 r.
 • Regulamin konkursu dostępny jest tutaj

 

Projekt dofinansowano:

 • Ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
 • Ze środków Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w ramach Programu Rozwoju Bibliotek.

 

Źródło: labib.pl

Alicja Przytomska-Pietrzak
alicja.przytomska-pietrzak@edupolis.pl

Organizacja: KPCEN we Włocławku| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 7164932

Skip to content