“Przydrożna zieleń” – konkurs fotograficzny

Przydrożna zieleń - konkurs

“Przydrożna zieleń” – konkurs fotograficzny

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Ekologicznej w Myślęcinku zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym pt. „Przydrożna zieleń”.

Cele konkursu:

  • Ukazanie różnorodności oraz funkcjonalności przydrożnej zieleni;
  • Uwrażliwienie na piękno otaczającego nas świata i zachęcenie do jego utrwalania w fotografii;
  • Kształtowanie i rozwijanie wśród dzieci zainteresowań fotografią;
  • Propagowanie walorów przyrodniczych regionu, w którym żyjemy;
  • Popularyzowanie twórczości fotograficznej.

Adresaci :

uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.

Warunki uczestnictwa:

Każdy uczestnik warsztatów może zgłosić 2 prace fotograficzne – barwne lub czarno-białe wykonane w plenerze, o wymiarach min. 15×21 cm, fotogramy nie mogą być podklejane, oprawione lub umieszczone w albumach. W kopercie załączonej do pracy należy umieścić swoje dane (czytelnie): imię i nazwisko, wiek, nazwę szkoły, adres oraz nr telefonu kontaktowego. Do każdej pracy musi być dołączone oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych (do pobrania na www.bcee.bydgoszcz.pl).
Uczestnik warsztatów wypełnia również oświadczenie, że wykonana praca jest wynikiem własnej twórczości i nie narusza praw autorskich oraz jakichkolwiek innych praw osób trzecich. Podsumowaniem konkursu fotograficznego będzie przygotowanie galerii najciekawszych zdjęć zrobionych przez uczestników zajęć. Prace nie będą zwracane – stają się własnością organizatora, mogą być wystawiane i publikowane.

Prace należy przesłać do 1 października 2018 r. na adres:

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Ekologicznej
ul. Gdańska 173 – 175
85-674 Bydgoszcz

Podsumowanie konkursu odbędzie się pod koniec października.

Informacje o konkursie

Beata Cieślińska
beata.cieslinska@edupolis.pl

Organizacja: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 7013440