Przedszkole promujące zdrowie: wymóg czy potrzeba naszych czasów?

Przedszkole promujące zdrowie: wymóg czy potrzeba naszych czasów?

Jak dbać o dobre nawyki zdrowotne u najmłodszych? O tym debatowano 20 marca 2018 r. podczas konferencji “Przedszkole promujące zdrowie potrzebą naszych czasów”. Przedsięwzięcie zorganizowała Dorota Andrzejewska, konsultantka KPCEN-u w Toruniu i koordynatorka sieci szkół promujących zdrowie w województwie kujawsko-pomorskim. Małgorzata Trzeciak, dyrektor toruńskiego KPCEN-u, zaznaczyła, że warto dbać o zdrowie jak najwcześniej, by z biegiem czasu docenić tego korzyści. Wśród gości konferencji byli: kujawsko-pomorski wicekurator oświaty Maria Mazurkiewicz, starszy wizytator Danuta Brzózka-Ciechanowska, Krystyna Karpińska, konsultant KPCEN-u w Bydgoszczy, dyrektorzy publicznych i niepublicznych przedszkoli, konsultanci KPCEN-u w Toruniu. Gościem specjalnym była prof. dr hab. Barbara Woynarowska, pediatra i specjalista medycyny szkolnej, pracownik Uniwersytetu Warszawskiego. Prof. Woynarowska to twórca ogólnopolskiego programu Szkoła Promująca Zdrowie (mającego już 25 lat!), autorka poradnika Szkoła promująca zdrowie, współautorka (z Magdaleną Woynarowską-Sołdan) kompendium Przedszkole promujące zdrowie. Podczas niezwykle ciekawego i merytorycznego wykładu pt. Koncepcje i zasady przedszkola promującego zdrowie pokazała korzyści z podejmowania działań służących zdrowiu.

Jak zostać Przedszkolem Promującym Zdrowie?

Profesor B. Woynarowska akcentowała konieczność współpracy nauczycieli, rodziców, pracowników niepedagogicznych oraz dzieci na rzecz zdrowia. Przedszkole, według niej, jest sprzyjającym miejscem dla takiej aktywności z racji stabilności struktury, programu, małej liczebności grupy i częstego kontaktu z rodzicami. Wieloletnia praktyka pracy z programem pokazała, że przedszkole promujące zdrowie to takie, które realizuje następujące standardy: jest określona koncepcja przedszkola, czyli powiązanie przedsięwzięć w zakresie promocji zdrowia z podstawowymi celami i zadaniami przedszkola; w przedszkolu panuje przyjazna atmosfera, sprzyjająca dobremu samopoczuciu i zdrowiu dzieci; edukacja i codzienna praktyka zdrowych zwyczajów; podejmowanie przez przedszkole działań mających na celu podnoszenie kompetencji zatrudnionych w przedszkolach osób i rodziców w zakresie dbałości o zdrowie i edukacji zdrowotnej. Profesor podkreśliła również, jak ważna jest rola dyrektora i koordynatora ds. promocji zdrowia. Diagnoza problemu, planowanie działań i ich ewaluacja, poparte współpracą ze społecznością lokalną oraz innymi placówkami edukacyjnymi w najbliższym otoczeniu, to warunki autentycznej pracy w kierunku promocji zdrowia. Prof. Woynarowska akcentowała konieczność badania opinii najmłodszych na temat działań podejmowanych przez przedszkole, np. metodą „narysuj i opowiedz”.

Już promują zdrowie w przedszkolach…

O dobrych praktykach promujących zdrowie mówiły Bożena Papierkiewicz (Przedszkole Miejskie nr 2 im. Jana Brzechwy w Toruniu), Joanna Malich (Przedszkole nr 43 „U Krecika Szybownika” w Bydgoszczy) oraz Krzysztofa Lewandowska i Małgorzata Remiasz-Patyk (Przedszkole Miejskie nr 7 w Toruniu. W tych placówkach zdrowie promuje się na różne sposoby: w zakresie ruchu i aktywności fizycznej, zdrowego odżywiania, w formie cyklicznych konkursów, zajęć z rodzicami, dziadkami oraz przedstawicielami wielu zawodów. Nauka higieny osobistej, uwrażliwianie na dbałość o środowisko naturalne, wpajanie zasad zdrowego żywienia i angażowanie maluchów w przyrządzanie posiłków to podstawowe elementy edukacji zdrowotnej przedszkoli.

Co dalej…

Konferencja była jednym z elementów działań w ramach sieci instytucji edukacyjnych promujących zdrowie, której patronuje Ośrodek Rozwoju Edukacji. Za placówkę spełniającą wymogi promowania zdrowia uznaje się tę, która „we współpracy z rodzicami uczniów i społecznością lokalną: systematycznie i planowo tworzy środowisko społeczne i fizyczne sprzyjające zdrowiu i dobremu samopoczuciu społeczności szkolnej oraz wspiera rozwój kompetencji uczniów i pracowników w zakresie dbałości o zdrowie przez całe życie” (wg definicji przyjętej w ORE: https://www.ore.edu.pl/2010/06/koncepcja/).

Przedstawiciele KPCEN-ów w Toruniu i Bydgoszczy, przedstawiciele Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Toruniu oraz przedstawiciel Kuratorium Oświaty (delegatura w Toruniu) zadeklarowali współpracę na rzecz przedsięwzięć w zakresie promocji zdrowia w przedszkolu.

Uczestnicy sympozjum byli żywo zainteresowani tematem. Uznając jego wagę, wyrazili chęć uczestnictwa w cyklicznych spotkaniach poświęconych tym zagadnieniom, które obędą się w połowie czerwca 2018 r. w KPCEN-ie w Toruniu. Zapraszamy przedszkola do współpracy i podejmowania inicjatyw w celu uzyskania Certyfikatu Przedszkola Promującego Zdrowie w trosce o dobro następnych pokoleń.

Tekst: Dorota Andrzejewska, Dominika Wojtasińska; zdjęcia: D. Wojtasińska.

 

Agnieszka Miranowska
agnieszka.miranowska@edupolis.pl

Organizacja: Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 6890149