Przedłużenie naboru kandydatów na trenerów do realizacji doradztwa edukacyjno-zawodowego

ORE

Przedłużenie naboru kandydatów na trenerów do realizacji doradztwa edukacyjno-zawodowego

Ośrodek Rozwoju Edukacji przedłuża termin rekrutacji kandydatów na trenerów, którzy zostaną przygotowani do pełnienia roli trenera – koordynatora zewnętrznego wsparcia szkół w zakresie doradztwa zawodowego do 22 marca 2018 r. do godz. 15.00.

Warunki niezbędne przy rekrutacji obowiązujące w terminie rekrutacji do 8 marca 2018 r nie ulegają zmianie, w szczególności obowiązuje nadal warunek zawarty w treści ogłoszenia: „Nabór kandydatów do realizacji doradztwa edukacyjno-zawodowego” zmienionego ogłoszeniem o przedłużeniu terminu rekrutacji z dnia 5 marca 2018 r.: „Wymogiem niezbędnym przy rekrutacji jest zamieszkanie lub/i zatrudnienie kandydata w powiecie, w którym będzie pełnił rolę trenera-koordynatora.”

Komplet dokumentów w formie papierowej powinien zostać dostarczony do 22 marca 2018 r. (czwartek) do godz. 15.00, do Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy przy ul. Konarskiego 1-3. Dokumenty wysłane pocztą po 19 marca 2018 r. mogą nie dotrzeć w terminie do Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy. Dokumenty, które nie dotrą w terminie do Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, nie będą rozpatrywane.

Szczegółowe informacje o zasadach i warunkach rekrutacji znajdują się na stronach Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy:

„Nabór kandydatów na trenerów do realizacji doradztwa edukacyjno-zawodowego” (http://www.kuratorium.bydgoszcz.uw.gov.pl/main.php?page=7925)

oraz

„Przedłużenie naboru kandydatów na trenerów do realizacji doradztwa edukacyjno-zawodowego” (http://www.kuratorium.bydgoszcz.uw.gov.pl/main.php?page=7977)

Ośrodek Rozwoju Edukacji przeprowadzi trzydniowe szkolenie wyłonionych w rekrutacji trenerów – koordynatorów zewnętrznego wsparcia szkół w zakresie doradztwa zawodowego dla powiatów województwa kujawsko-pomorskiego w Bydgoszczy w dniach 21-23 maja 2018 r.

Anna Siemińska
sieminska.anna@edupolis.pl

Organizacja: Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 6895129