Prymusi zawodu w Urzędzie Marszałkowskim

Prymusi zawodu w Urzędzie Marszałkowskim

Województwo Kujawsko-Pomorskie

Mają bardzo dobre oceny na świadectwach, wygrywają konkursy, biorą udział w olimpiadach – 350 uczniów techników i 150 uczniów zasadniczych szkół branżowych otrzymało w tym roku stypendia w ramach marszałkowskiego projektu Prymusi Zawodu Pomorza i Kujaw II. Dziś (27 maja) z najlepszymi stypendystami spotkał się członek zarządu województwa Sławomir Kopyść.

– W Kujawsko-Pomorskiem od lat realizujemy projekty stypendialne skierowane do uczniów, którzy dobrze radzą sobie w nauce. Pieniądze w ramach programu Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza II trafiają zarówno do uczniów techników jak i zasadniczych szkół zawodowych. To środki, które pomogą w kształceniu potrzebnych na rynku pracy specjalistów różnych dziedzin – mówi marszałek Piotr Całbecki.     

Projekt stypendialny Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza II realizujemy w oparciu o środki z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. W roku szkolnym 2020/2021 wsparcie trafiło do 500 uczniów z 83 szkół regionu. Pomoc otrzymało 350 uczniów techników oraz 150 uczniów zasadniczych szkół branżowych. Wysokość stypendium wyniosła od 200 do 500 złotych miesięcznie. Środki można wykorzystać między innymi na pokrycie kosztów przygotowania do konkursów, turniejów i olimpiad, udziału w dodatkowych zajęciach, zakup komputera, specjalistycznego sprzętu, pomocy dydaktycznych i książek oraz opłacenie zakwaterowania, wyżywienia i dojazdów do szkoły.

Wśród szkół z największą liczbą stypendystów są Zespół Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego im. Ignacego Łyskowskiego w Grubnie w powiecie chełmińskim (29 stypendystów), Zespół Szkół Nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu (29 stypendystów) oraz Zespół Szkół w Kowalewie Pomorskim w powiecie golubsko-dobrzyńskim (26 stypendystów).

   Listy stypendystów w podziale na powiaty:

 

Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza II  w liczbach:

  • stypendia trafią do 500 młodych
  • wśród nich 350 to uczniowie techników, a 150 szkół branżowych I stopnia
  • wysokość wsparcia wynosi od 200 do 500 złotych miesięcznie
  • stypendium wypłacane jest przez 10 miesięcy.

 

Stypendia dla ponad 1 500 uczniów kujawsko-pomorskich szkół

Urząd Marszałkowski realizuje obecnie trzy programy stypendialne finansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 – dla uzdolnionych w zakresie przedmiotów ścisłych, dla uczniów szkół zawodowych oraz dla humanistów.

Program Prymusi Pomorza i Kujaw adresowany był do uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych oraz uczniów liceów, techników i szkół branżowych województwa kujawsko-pomorskiego, uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki oraz przedsiębiorczości. W roku szkolnym 2020/2021 wsparcie trafiło do 644 uczniów.

Prymusi Pomorza i Kujaw w liczbach:

  • w roku szkolnym 2020/2021 stypendium otrzymało 644 uczniów
  • 211 stypendystów to uczniowie podstawówek, a 433 szkół ponadpodstawowych
  • wysokość wsparcia wynosi od 2 do 5 tysięcy złotych.

 

W ramach projektu Humaniści na start stypendia trafiły do 400 uczniów z regionu (48 uczniów podstawówek i 352 licealistów). O wsparcie mogli się ubiegać uczniowie dwóch ostatnich klas szkół podstawowych i liceów, którzy uzyskali dobre oceny w zakresie nauk humanistycznych oraz osiągnęli sukcesy w konkursach przedmiotowych i olimpiadach. Spotkanie ze stypendystami zaplanowano na 10 czerwca.

Humaniści na start w liczbach:

  • wsparcie otrzymało 400 uczniów
  • 48 stypendystów to uczniowie szkół podstawowych, a 352 liceów
  • maksymalna łączna kwota wsparcia to 4 tysiące złotych.

 

Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

Fot. Andrzej Goiński/UMWKP, Gala wręczenia stypendium w programie Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza II

Źródło:www-kujawsko-pomorskie.pl

28 maja 2021 r.

Agnieszka Miranowska
agnieszka.miranowska@edupolis.pl

Organizacja: Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 7181452

Skip to content