Projekt „Wymiar Sprawiedliwości Przyjazny Dzieciom”

Dwie osoby przy stole obrad na tle dużego ekranu wyświetlającego agendę spotkania w języku angielskim.

Projekt „Wymiar Sprawiedliwości Przyjazny Dzieciom”

Ministerstwo Sprawiedliwości - logo

19 marca br. w Strasburgu odbyło się pierwsze spotkanie w ramach projektu międzynarodowego „Wymiar Sprawiedliwości Przyjazny Dzieciom”. Jego głównym celem jest wzmocnienie ochrony praw dzieci w postępowaniach sądowych oraz postępowaniu administracyjnym. Podczas obrad Polskę reprezentowały przedstawicielki Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich w Ministerstwie Sprawiedliwości, którego prace nadzoruje Podsekretarzyni Stanu w MS Zuzanna Rudzińska-Bluszcz.

Tematem dzisiejszych obrad było przedstawienie celów projektu, ustalenie planu pracy zespołów oraz omówienie reform i dobrych praktyk funkcjonujących w poszczególnych państwach.

Polska delegacja przedstawiła rozwiązania legislacyjne opracowane w Ministerstwie Sprawiedliwości, które mają za zadanie usprawnić ochronę prawną dzieci. Należy do nich m.in. ustawa o ochronie małoletnich (tzw. ustawa Kamilka) wprowadzająca przepisy nakładające obowiązek wprowadzenia standardów ochrony małoletnich. Z inicjatywy wiceministry Zuzanny Rudzińskiej-Bluszcz resort współpracuje także z organizacjami międzynarodowymi (m.in. UNICEF czy Save the Children), które szkolą polskich specjalistów w zakresie zapobiegania przemocy wobec dzieci. Ministerstwo Sprawiedliwości nadzoruje ponadto prace Zespołu do Spraw Ochrony Małoletnich, który monitoruje działanie regulacji zawartych w ustawie Kamilka. Należy również podkreślić, że działania Ministerstwa Sprawiedliwości w zakresie ochrony praw dzieci realizowane są we współpracy z Rzecznikiem Praw Obywatela oraz Rzeczniczką Praw Dziecka.

W skład Komitetu Sterującego projektem „Wymiar Sprawiedliwości Przyjazny Dzieciom” wchodzą przedstawiciele Rady Europy, Komisji Europejskiej oraz Dyrekcji Generalnej ds. Sprawiedliwości i Konsumentów, Polska, Belgia, Słowenia oraz państwa partnerskie – Grecja, Węgry i Portugalia. Zadaniem Komitetu Sterującego z jest monitorowanie postępów w pracy poszczególnych zespołów oraz sprawna koordynacja działań.

Dzięki ścisłej współpracy międzynarodowej możliwe będzie osiągnięcie celu projektu, jakim jest poprawa sytuacji prawnej dzieci. Innym ważnym efektem prac zespołów będzie wdrożenie wytycznych Komitetu Ministrów Rady Europy w sprawie wymiaru sprawiedliwości przyjaznego dzieciom.

Źródło: Ministerstwo Sprawiedliwości

_

21 marca 2024 r.

Ryszard Karczewski
ryszard.karczewski@edupolis.pl

Organizacja: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 7181825

Skip to content