Projekt „Ponadnarodowa mobilność uczniów”

uczennice

Projekt „Ponadnarodowa mobilność uczniów”

FRSE Fundacja Rozwoju Systemu EdukacjiWraz z początkiem roku szkolnego 2020/2021 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji rozpocznie trzeci nabór wniosków do projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” w ramach Programu Operacyjnego “Wiedza – Edukacja – Rozwój”.

Celem projektu jest wzmocnienie kompetencji kluczowych uczniów: nauka języków obcych i rozwijanie umiejętności uczenia się, nabycie nowych kompetencji niezbędnych do rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego.

Projekt skierowany jest do uczniów szkół publicznych i niepublicznych, ze szczególnym uwzględnieniem szkół niemających jeszcze doświadczenia we współpracy międzynarodowej w programach zarządzanych przez FRSE.

Uczestnikami projektu mogą być uczniowie od VI klasy szkoły podstawowej do momentu zakończenia edukacji szkolnej, chcący zdobyć i pogłębić umiejętności związane z obszarem działań projektowych oraz różnorodnych dziedzin, takich jak: praca w międzynarodowej grupie, rozwijanie relacji społecznych, doskonalenie umiejętności z dziedziny technologii informacyjno-komunikacyjnej, planowania oraz realizacji działań projektowych.

Głównym założeniem inicjatyw są zagraniczne wyjazdy grup uczniów liczących 10-20 osób wraz z opiekunami, trwające od 7 do 14 dni. Czas trwania przedsięwzięć, w zależności od ilości zaplanowanych wyjazdów zagranicznych, może trwać 6 bądź 12 miesięcy. Do realizacji projektu niezbędne jest uczestnictwo co najmniej dwóch organizacji z różnych krajów Unii Europejskiej: instytucji wysyłającej działającej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i organizacji przyjmującej z innego kraju członkowskiego UE.

Tematyka działań może dotyczyć dowolnego zagadnienia wpisującego się w podstawę programową, stanowiącego silną motywację do międzynarodowej współpracy i nauki w ramach realizowanych działań.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej projektu oraz w drodze kontaktu telefonicznego bądź mailowego tel.: 22 46 31 690, e-mail: powerse@frse.org.pl.

Fot. materiały promocyjne FRSE

Ryszard Karczewski
ryszard.karczewski@edupolis.pl

Organizacja: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 6866777