Projekt “Nauka to takie proste!”

Projekt “Nauka to takie proste!”

Gmina Miasta Toruń dba o rozwój kompetencji kluczowych uczniów

“Nauka to takie proste!” to projekt, dzięki któremu Gmina Miasta Toruń stworzy w szkołach warunki do nauki opartej na eksperymencie. Weźmie w nim udział blisko 6400 uczniów i 178 nauczycieli z 24 toruńskich szkół.

– Nieustannie zabiegamy o pozyskiwanie środków unijnych z różnych programów, w tym przypadku dla projektu dotyczącego kształcenia ogólnego i branżowego. To duży projekt edukacyjny, który ma rozwinąć kluczowe kompetencje uczniów, w tym matematyczno-przyrodnicze, kreatywność, innowacyjność i pracę zespołową poprzez stworzenie w szkołach warunków do nauki opartej na eksperymencie – wyjaśnia Michał Zaleski, prezydent Torunia.

Pomysł na projekt zrodził się w Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy. – Z posiadanych przez nas informacji, obserwacji zajęć w naszych specjalistycznych pracowniach, a także rozmów z nauczycielami wynikało, że pomysł doposażenia pracowni i realizacji zajęć metodą eksperymentu w szkołach jest bardzo dobry i potrzebny. Po spotkaniu z dyrektor Wydziału Edukacji i CKU w Toruniu ustaliśmy, że rozpoczniemy prace nad napisaniem projektu i wspólnie poszukamy źródeł finansowania – mówi Monika Wiśniewska, dyrektor Młyna Wiedzy. Wspólnie z Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu realizowano prace nad przygotowaniem i złożeniem projektu. – Nasza propozycja otrzymała pozytywną decyzję i została skierowana do dofinansowania – informuje Joanna Waczyńska, dyrektor CKU. Wartość dofinansowania wynosi 5 861 763,45 zł. Całkowita wartość projektu wynosi 6 170 287,05 zł.

Projekt „Nauka – to takie proste!” jest skierowany do uczniów toruńskich szkół podstawowych (klasy IV-VIII), liceów ogólnokształcących i techników, którzy na egzaminach zewnętrznych uzyskali wyniki niższe od średnich w skali województwa kujawsko-pomorskiego w części matematyczno-przyrodnicznej. Grupą docelową są szkoły, ich uczniowie i nauczyciele.

Szkoły otrzymają wyposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych do nauczania metodą eksperymentu. – Pomyśleliśmy, że warto przygotować doposażenie w formie specjalnej skrzyni, aby nauczyciele mogli przeprowadzić zajęcia w dowolnym miejscu. Żeby sami decydowali, w jakiej przestrzeni chcą zrealizować eksperymenty z uczniami, tak, aby nie przywiązać sprzętu do jednego pomieszczenia – wyjaśnia Monika Wiśniewska, dyrektor centrum nauki. – Skrzynia będzie służyła jako przewoźne laboratorium. Nauczyciel prowadzący lekcję fizyki, geografii, biologii lub chemii będzie mógł skompletować i zabrać niezbędne pomoce do klasy, w której będzie prowadził lekcję. Dzięki temu każda pracownia, również polonistyczna, historyczna czy matematyczna, stanie się na czas lekcji laboratorium przyrodniczym. Listy wyposażenia zostały przygotowane w oparciu o wytyczne MEN oraz o diagnozy potrzeb, przeprowadzone w szkołach objętych projektem, przez specjalistów CNMW – dodaje Katarzyna Przegiętka z Młyna Wiedzy.

Uczniowie będą uczestniczyli w dodatkowych zajęciach w szkołach oraz w Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy. Nauczyciele odbędą szkolenia z wykorzystania metody eksperymentu w CNMW, a także z kompetencji miękkich w CKU – Toruńskim Ośrodku Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli. – Przeszkoleni nauczyciele będą prowadzić zajęcia dodatkowe z uczniami. Będą one trwały cały rok szkolny 2018/2019 – wyjaśnia Joanna Waczyńska. – Chcieliśmy, aby uczniowie spróbowali przy pomocy wyposażenia eksperymentalnej skrzyni wymyślić własne doświadczenia. Dlatego przygotowaliśmy dla nich konkurs na najlepszy eksperyment. Jego rozstrzygnięcie nastąpi w czerwcu 2019 roku, podczas specjalnego pikniku zorganizowanego przed naszym Centrum – dodaje Monika Wiśniewska.

Szkolenia prowadzone będą przez zespół Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w maju i czerwcu 2018 roku. Latem do szkół trafi wyposażenie, zaś zajęcia z wykorzystaniem nowego sprzętu rozpoczną się od września 2018 roku.

Lista szkół objętych projektem “Nauka to takie proste!”: SP nr 1, SP nr 2 , SP nr 13, SP nr 14, SP nr 15, SP nr 17, SP nr 18, SP nr 31, SP nr 33, SP nr 34, SP nr 35, LO Nr III, LO Nr VI, LO Nr VII, LO Nr VIII, LO Nr IX, LO Nr XIII, Technikum nr 8 w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego, VIII Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego, Technikum nr 1 w Zespole Szkół Ekonomicznych, Technikum nr 3 w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich, Technikum nr 9 w Zespole Szkół Inżynierii Środowiska, Technikum nr 7 w Zespole Szkół Samochodowych, Technikum nr 5 w Zespole Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych im. prof. Sylwestra Kaliskiego.

Projekt dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Działanie 10.1.2. Kształcenie ogólne w ramach ZIT.

Anna Siemińska
sieminska.anna@edupolis.pl

Organizacja: Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 6882991