Projekt Młyna Wiedzy z dofinansowaniem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Projekt Młyna Wiedzy z dofinansowaniem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Biuro Programu „Niepodległa” ogłosiło wyniki naboru w ramach programu dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej #wiktoria 1920”. Dofinansowanie otrzymało Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, które w październiku zaprosi na dwudniowy festiwal nauki związany z militarną historią Torunia. 

W programie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego złożono 328 wniosków, z czego 157 otrzymało dofinansowanie. Jednym z nich jest projekt Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy: “Dzieci Torunia – zapomniana historia militarna Torunia”. Wartość dofinansowania wynosi 30 tys. zł.

Głównym celem projektu jest zwiększenie świadomości mieszkańców naszego miasta i regionu na temat odbudowy państwowości, wkładu toruńskich struktur militarnych w wydarzenia Bitwy Warszawskiej oraz integracja lokalnej społeczności wokół militarnych tradycji Torunia – wyjaśnia Marcin Centkowski, rzecznik centrum nauki.

Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w październiku zaprosi na dwudniowy festiwal nauki, w trakcie którego będzie można między innymi zobaczyć replikę czołgu lekkiego Renault 17, która była wykorzystana na planie filmu J. Hoffmana “Bitwa Warszawska”, mundury Wojska Polskiego z lat 1919-1920, a także skorzystać ze stanowisk doświadczalnych, które pozwolą spojrzeć na zagadnienia militarne i technologiczne z naukowego punktu widzenia. Będzie można również wziąć udział w bezpłatnych wykładach poświęconych wojskowym tradycjom toruńskiego garnizonu oraz szkolnictwu morskiemu w Toruniu. – Dowiemy się, jak wyglądało życie żołnierzy garnizonu oraz jak wyglądał udział marynarzy i torunian w skrzydle Bitwy Warszawskiej w rejonie Toruń-Włocławek – mówi Marcin Centkowski.

Na stanowiskach (z wykorzystaniem metody eksperymentu) będzie można przeprowadzić doświadczenia związane m.in. z awarią statku, siłą nośną, ustawieniem działa, aby pocisk miał jak największy zasięg i dosięgnął celu.

Partnerami w projekcie są: rekonstruktorzy z Fundacji Historii Polskiej Broni Pancernej, Maciej Neumann (historyk, publicysta, autor książek “Flota II Rzeczypospolitej i jej okręty” oraz “Historia III Rzeszy”), Paweł Pilarski (historyk z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, przewodnik po Toruniu i Twierdzy Toruń).

“Koalicje dla Niepodległej” to system dotacji MKiDN. – Celem strategicznym programu jest włączenie mieszkańców w działania związane ze zwiększeniem świadomości na temat wydarzeń związanych z odzyskaniem przez Polskę niepodległości i odbudową państwowości, w których istotną rolę odgrywa pamięć regionalna związana z różnymi drogami poszczególnych dzielnic kraju prowadzącymi do niepodległości. Realizowane w ramach programu zadania powinny wzmacniać poczucie wspólnoty w oparciu o wartości wpisane w polską tradycję państwową i narodową – wolność, solidarność oraz poszanowanie godności i praw człowieka – czytamy na stronie ministerstwa.

Anna Siemińska
sieminska.anna@edupolis.pl

Organizacja: Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 7161572

Skip to content