Projekt „ImTeaM4EU”

Projekt „ImTeaM4EU”

www.imteam4.eu/pl

W latach 2014-2017 w ramach programu Erasmus + partnerstwa strategiczne realizowano projekt „Improving Teaching Methods for Europe”. Jego rezultaty zostały udostępnione na stronie internetowej www.imteam4.eu/pl, adresowanej do nauczycieli starszych klas szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Celem projektu było opracowanie materiałów dydaktycznych i metodycznych wspierających rozwój europejskich kompetencji kluczowych dla nauczycieli pod postacią scenariuszy zajęć, gier symulacyjnych oraz zestawu metod uczenia się kooperacyjnego dla uczniów w wieku 12-20 lat. Materiały te zostały udostępnione na stronie internetowej www.imteam4.eu w kilku wersjach językowych: niemieckiej, angielskiej, polskiej, słoweńskiej, estońskiej i włoskiej. Komplet materiałów znajduje się na niemieckiej stronie projektu, część z nich została przetłumaczona na język polski.

Na stronie projektu www.imteam4.eu/pl nauczyciele znajdą 23 scenariusze nauczania języków obcych (niemieckiego i angielskiego), nauk ścisłych i przyrodniczych oraz edukacji społecznej i obywatelskiej. Ich tematem przewodnim są wspólne problemy Europy: wyżywienie, ekologia, energia, życie we wspólnocie, treści nauczania analizowane są interdyscyplinarnie we wszystkich wskazanych obszarach edukacji.

Kolejnym efektem projektu są 3 gry symulacyjne na tematy związane z trzema głównymi obszarami tematycznymi projektu, tj. „Kultura jedzenia, „Pozyskiwanie energii w Europie” oraz „Żyć wspólnie w Europie”. Nauczyciele otrzymują szczegółowy scenariusz gry oraz potrzebne do realizacji materiały. Jak pokazały doświadczenia skróconą wersję gry można przeprowadzić w ciągu 2 jednostek lekcyjnych.

Do dyspozycji nauczycieli przekazano także 69 metod kooperatywnego uczenia się, tj. uczenia się wdrażającego do współpracy i wspierającego współpracę oraz kompetencje społeczne uczniów. Wskazówki do 18 z nich zostały opracowane w j. polskim. Zagadnienia metodyczne zostały bardziej szczegółowo opisane na stronie projektu w polu „Metody” pod zakładkami: Metody kooperatywnego uczenia się, Zadania sprzyjające uczeniu się, Lista zastosowanych metod oraz każdorazowo przy scenariuszu zajęć pod postacią broszury informacyjnej dla nauczyciela.

Na polskiej stronie projektu materiały do lekcji języka niemieckiego i angielskiego zachowano w oryginalnych językach. W całości zostały przetłumaczone gry symulacyjne, scenariusze dotyczące kompetencji społecznych i obywatelskich oraz wybrane scenariusze z nauk ścisłych. Zachęcamy nauczycieli do korzystania nie tylko z całych jednostek dydaktycznych, ale także z ich wybranych elementów oraz metod kooperatywnego uczenia się.

W zakładce „Pomoc” na stronie internetowej www.imteam4.eu/pl znajdują się szczegółowe wskazówki, jak korzystać z zasobów strony internetowej projektu „Improving Teaching Methods for Europe”. Pytania, uwagi i spostrzeżenia dotyczące projektu oraz jego kontynuacji w zakresie opracowania poradnika metod uczenia się kooperatywnego można kierować na adres polskiego koordynatora projektu: hanna.solarczyk@umk.pl.

Wykonawcy projektu wyrażają przekonanie, że dzięki materiałom dydaktycznym zamieszczonym na stronie www.imteam4.eu/pl nauczyciele wzbogacą swój warsztat metodyczny, aby prowadzić zajęcia innowacyjnie, różnorodnie, interesująco, motywując uczniów do stawiania czoła wyzwaniom europejskim; a uczniowie będą mogli adekwatnie reagować na nie, zyskają większą gotowość do mobilności oraz rozwiną umiejętności integrowania się i współpracy.

Koordynatorki projektu “Improving Teaching Methods for Europe”:
dr hab. Hanna Solarczyk-Szwec, prof. UMK
dr Violetta Kopińska
Katedra Pedagogiki Szkolnej
Wydział Nauk Pedagogicznych UMK

 Więcej informacji na stronie: www.imteam4.eu/pl

Do pobrania: ulotka

Anna Siemińska
sieminska.anna@edupolis.pl

Organizacja: Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 6874175