Projekt edukacyjny pod nazwą „Do koloru”

Projekt edukacyjny pod nazwą „Do koloru”

Obecność koloru wokół nas jest rzeczą tak naturalną i oczywistą, że nieczęsto się nad tym zjawiskiem zastanawiamy. Dla artystów także tych najmłodszych uczęszczających na zajęcia w Galerii i Ośrodku Plastycznej Twórczości Dziecka kolor jest jednym z podstawowych środków ekspresji. Dzieci uwielbiają wszelkie kolorystyczne zabawy. Chętnie sięgają po farby, pastele, kredki, by przy ich pomocy wyrażać swoje emocje, opisywać otaczającą je rzeczywistość.

Kontynuacją tej zabawy, a właściwie jej rozszerzeniem był przygotowany przez Galerię program edukacyjny pod nazwą „DO KOLORU”.

Realizowane w ramach tego zadania zajęcia warsztatowe w atrakcyjnej formie przybliżały dzieciom różne zagadnienia związane z kolorem, a poszczególne ćwiczenia były analizą różnorodnych zjawisk kolorystycznych. Inspiracją do tworzenia przez dzieci własnych kompozycji plastycznych były zarówno podstawowe informacje o barwach, ich właściwościach fizycznych i chemicznych, jak i twórczość operujących kolorem artystów malarzy, rzeźbiarzy, designerów, scenografów i filmowców. Każde z zaproponowanych w programie ćwiczeń było zabawą z określoną barwą lub układem barw i ich wzajemnym oddziaływaniem. Było też dialogiem z pewnymi zagadnieniami sztuki współczesnej oraz jej konkretnymi przykładami. Do współpracy przy realizacji zadania oprócz artystów – pedagogów z Poznania, Katowic, Łodzi, Lublina i Torunia zaproszeni zostali pracownicy naukowi z Instytutu Fizyki, Instytutu Psychologii oraz Katedry Edukacji Wizualnej i Badań nad Sztuką UMK w Toruniu. Uczestnikami przeprowadzonych w ramach programu „DO KOLORU” warsztatów plastycznych były dzieci i młodzież z Bądkowa, Brzozówki, Bydgoszczy, Czernikowa, Łodzi, Łubianki, Osieka nad Wisłą, Poznania, Przysieka, Torunia, Tucholi, Turzna, Złotorii oraz przebywająca w Toruniu grupa dzieci z Ukrainy. Najciekawsze, powstałe w trakcie warsztatów prace prezentowane będą na wystawie podsumowującej program, którą można oglądać w salach Galerii przy Rynku Nowomiejskim 17, od 9 grudnia 2022 do 17 stycznia 2023 r.

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz Samorządu Województwa kujawsko-pomorskiego.

7 grudnia 2022 r.

Anna Siemińska
sieminska.anna@edupolis.pl

Organizacja: Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 7131309