Projekt edukacyjny Od grosika do złotówki

Projekt edukacyjny Od grosika do złotówki

KPCEN Bydgoszcz

Ruszyła realizacja projektu edukacyjnego OD GROSIKA DO ZŁOTÓWKI kierowanego do uczniów klas drugich szkół podstawowych. W działanie zaangażowane jest od lat Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy.

16 grudnia 2022 roku odbyło się szkolenie inaugurujące realizację tego projektu. Podczas spotkania online szczegółowo omówiono założenia i cele programu w powiązaniu z obowiązującymi aktami prawnymi, zaprezentowano projektowe materiały dydaktyczne wraz z zasobami edukacyjnymi platformy projektowej, wnikliwie przeanalizowano planowanie, organizację i realizację zajęć projektowych z uczniami oraz podkreślono rolę rodziców i przedstawicieli środowiska lokalnego w realizacji projektu.

Oprac. Grażyna Szczepańczyk

Fot. Alicja z Pixabay

Anna Siemińska
sieminska.anna@edupolis.pl

Organizacja: Biblioteka Pedagogiczna w ToruniuLiczba odwiedzin:

6,054,059