Projekt edukacyjny “Być jak Ignacy”

Projekt edukacyjny “Być jak Ignacy”

Szkoła Podstawowa im. Marii Danilewicz-Zielińskiej w Stawkach już po raz drugi otrzymała tytuł „Naukowej Szkoły Ignacego“.

Organizatorem i pomysłodawcą tej ogólnopolskiej akcji była Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza. Objęta została honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej. Celem przedsięwzięcia była popularyzacja wiedzy na temat polskiej myśli naukowej oraz promowanie działań edukacyjnych opartych na doświadczeniach, projektach, współpracy, dobrej zabawie.

Uczniowie stworzyli  koło naukowe, w którym aktywnie pracowało 18 uczniów z klas czwartych pod okiem opiekuna – pani Karoliny Tubielewicz. Popularyzowali postać Ignacego Łukasiewicza, pioniera przemysłu naftowego w Europie i wynalazcy lampy naftowej,  poznawali także dokonania m.in.: Marii Skłodowskiej-Curie, Mikołaja Kopernika, Kazimierza Prószyńskiego, Stefana Drzewieckiego, poszerzali wiedzę z zakresu nauk ścisłych i przyrodniczych korzystając  z nowoczesnych narzędzi edukacyjnych, przygotowanych przez twórców programu. Uczestnictwo w programie pokazało uczniom, że nauka może być fascynującą przygodą i sposobem rozwijania ich zainteresowań.

Spośród 640 szkół komisja konkursowa wyłoniła 16, wśród których znalazła się Szkoła Podstawowa w Stawkach, uzyskując tytuł „Naukowej Szkoły Ignacego”.

19 czerwca w Warszawie – w siedzibie PGNiG – podczas gali uczniowie odebrali nagrodę  – bon na 8000 zł oraz otrzymali gratulacje od Anny Zalewskiej – Minister Edukacji.  Uczniom udało się zaplanować i przeprowadzić  najciekawsze działania związane z promocją nauki i postacią Ignacego Łukasiewicza. Udowodnili, że wiedza zdobyta przez odkrywanie, eksperymentowanie i zabawę to najskuteczniejsza forma edukacji.

Małgorzata Wdowczyk
Dyrektor Szkoły Podstawowej
im. Marii Danilewicz Zielińskiej
w Stawkach, ul. Szkolna 4

Agnieszka Miranowska
agnieszka.miranowska@edupolis.pl

Organizacja: Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 7142991