Projekt dla szkół ponadpodstawowych #KOMÓRKOMANIA

Rysunkowe przedstawienie krwinek i czynników atakujących krew.

Projekt dla szkół ponadpodstawowych #KOMÓRKOMANIA

DKMS

Fundacja DKMS oraz członkowie projektu #KOMÓRKOMANIA zapraszają szkoły ponadpodstawowe do zorganizowania w okresie świątecznym wyjątkowej akcji informacyjno–edukacyjnej #KOMÓRKOMANIA, połączonej z rejestracją potencjalnych dawców krwiotwórczych komórek macierzystych i szpiku.

Organizując akcję #KOMÓRKOMANIA szkoły mają realny wpływ na poprawę sytuacji pacjentów zmagających się z nowotworami krwi w Polsce i na całym świecie.

Projekt #KOMÓRKOMANIA trwa nieprzerwanie od 2016 r. przy wielkim zaangażowaniu całego środowiska edukacyjnego. W tym czasie zorganizowano 3172 akcje oraz zaangażowano 500 szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Intencją projektu jest:

  • uwrażliwienie młodzieży na problemy osób cierpiących na choroby nowotworowe,
  • umożliwienie młodym zaangażowania w realizowany projekt edukacyjno-rejestracyjny, dzięki któremu realnie pomagają chorującym pacjentom,
  • nabywanie istotnych w dorosłości umiejętności, m.in. pracy w zespole, budowania kampanii edukacyjno-informacyjnej, współdziałania ze społecznością szkolną i lokalną,
  • budowanie odpowiedzialnego społeczeństwa obywatelskiego oraz szerzenie idei dawstwa.

 

Rejestracja potencjalnych dawców szpiku przeznaczona jest dla pełnoletniej części społeczności szkolnej (grona pedagogicznego, uczniów i uczennic, rodziców, przyjaciół szkoły), natomiast prowadzona kampania edukacyjno-rejestracyjna ma na celu podniesienie wiedzy oraz świadomości uczniów w każdym wieku.

Zróbmy wspólnie coś dobrego na święta!

Zgłoszenia z pełnymi danymi kontaktowymi nauczyciela koordynującego i szkoły należy przesyłać na adres e-mailowy: szkola@dkms.pl

Źródło: Fundacja DKMS

27 listopada 2023 r.

Ryszard Karczewski
ryszard.karczewski@edupolis.pl

Organizacja: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 7131272