Program wsparcia psychologicznego ZHP

Program wsparcia psychologicznego ZHP

Związek Harcerstwa Polskiego - logo z lilijką i nazwą.

Przedmiotem przedsięwzięcia jest finansowanie realizacji działań polegających na organizacji wsparcia psychologicznego dla uczniów, promocji zdrowia psychicznego oraz organizacji warsztatów dla nauczycieli.

Celem przedsięwzięcia jest podniesienie kompetencji wychowawczych i interpersonalnych nauczycieli, poprawa dobrostanu psychicznego uczniów, przez zapewnienie im wsparcia specjalistów, w tym pedagogów, psychologów i psychoterapeutów oraz zwiększenie poziomu wiedzy i umiejętności nauczycieli w zakresie diagnozowania pierwszych objawów kryzysu psychologicznego, udzielania pierwszej pomocy psychologicznej i kierowania do specjalistów we współpracy z rodzicami uczniów oraz zapobieganie kryzysom psychologicznym dzieci i młodzieży.

Minister Edukacji przeznacza na realizację Programu wsparcia psychologicznego ZHP maksymalnie 1 mln zł. Program będzie realizowany w okresie od 1 marca do 31 grudnia 2024 r.

Źródło: MEN

4 marca 2024 r.

Ryszard Karczewski
ryszard.karczewski@edupolis.pl

Organizacja: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 7189547

Skip to content