Program “Solve For Tomorrow” – zgłoszenia do 10 listopada

Program “Solve For Tomorrow” – zgłoszenia do 10 listopada

Do 10 listopada 2021 r. został wydłużony okres rekrutacji do globalnego programu “Solve For Tomorrow”, organizowanego przez Samsung. W ramach tego programu młodzi ludzie mierzą się z aktualnymi wyzwaniami współczesnego świata. To przestrzeń do nauki, wymiany pomysłów oraz projektowania i wprowadzania rozwiązań lokalnych problemów. Celem programu jest rozwijanie kompetencji przyszłości i budowanie poczucia sprawczości w pokoleniu nastolatków i młodych dorosłych. Dzięki udziałowi w SFT w przyszłości będą oni lepiej przygotowani do współpracy przy zarówno lokalnych, jak i globalnych działaniach społecznych czy ekologicznych niezależnie od ich tematyki.

Młody człowiek chce mieć realny wpływ na przyszłość. Chce dokonywać pozytywnych zmian w najbardziej efektywny, zgodny ze swoimi talentami i zainteresowaniami sposób. Ma pomysły, wyciąga wnioski, formułuje wnikliwe spostrzeżenia. Udział w programie Solve For Tomorrow pozwoli uczennicom i uczniom wskazać kluczowe wyzwania XXI wieku i wypracować formy działania, które pomogą w diagnozowaniu lokalnych problemów, a przy tym zdobędą i rozwiną kluczowe kompetencje przyszłości. Tym samym osoby dołączające do programu będą współtworzyć twórcze przestrzenie zmiany otwarte na potrzeby człowieka i jego środowiska.

Uczestnicy i uczestniczki programu realizują grupowe projekty w ramach trzech Wyzwań: Zdrowie, Bezpieczeństwo oraz Klimat. Działania te przebiegają zgodnie z kolejnymi etapami metodologii Design Thinking: empatyzowanie, diagnozowanie problemu, generowanie pomysłów, prototypowanie, testowanie. Podczas realizacji projektów poznają również metodę STEAM, zakładającą podejmowanie aktywności, w ramach których wykorzystywane będą przynajmniej dwie z pięciu dziedzin nauki (S – Science, T – Technology, E – Engineering, A – Arts, M – Math). Podczas realizacji projektów uczestniczki i uczestnicy będą mogli liczyć na wsparcie merytoryczne ekspertek i ekspertów specjalizujących się w różnych obszarach wiedzy oraz trenerek i trenerów Design Thinking.bezpochrona

Program Solve for Tomorrow został uruchomiony w USA w 2010 roku, obecnie jest realizowany w 23 krajach.

Więcej o programie: strona organizatora

Źródło: solvefortomorrow.pl

Fot. Pixabay

4 listopada 2021 r.

Agnieszka Miranowska
agnieszka.miranowska@edupolis.pl

Organizacja: Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 6874294