Program FLEX – rok w amerykańskiej szkole średniej

FLEX

Program FLEX – rok w amerykańskiej szkole średniej

American Councils logo Poland

Ambasada Stanów Zjednoczonych Ameryki w Polsce oraz American Councils for International Education zapraszają uczniów klas pierwszych i drugich liceów i techników, zainteresowanych możliwością nauki w amerykańskiej szkole średniej, do wzięcia udziału w Programie FLEX (Future Leaders Exchange Program).FLEX

Program FLEX, zatwierdzony przez Kongres Stanów Zjednoczonych w 1992 r., jest w pełni finansowanym przez Departament Stanu USA programem wymiany uczniów szkół średnich, którzy wyjeżdżają do Stanów Zjednoczonych na cały rok szkolny. Od 28 lat w programie FLEX uczestniczyło blisko 28 000 uczniów szkół średnich z Europy, Eurazji oraz Azji środkowej. Celem programu jest promowanie wzajemnego szacunku i zrozumienia pomiędzy obywatelami Stanów Zjednoczonych a mieszkańcami określonych krajów.

Program FLEX pokrywa następujące koszty:

  • Podróż z miejsca zamieszkania do USA (do rodziny goszczącej) oraz powrót z USA
  • Małe miesięczne stypendium na pokrycie wydatków osobistych
  • Zakwaterowanie u rodziny goszczącej w USA na okres 1 roku
  • Program szkolny w amerykańskiej szkole średniej
  • Udział w wydarzeniach lokalnych w USA
  • Ubezpieczenie medyczne (z wyłączeniem stwierdzonych chorób przewlekłych oraz opieki stomatologicznej)

W Programie FLEX może wziąć udział uczeń pierwszej lub drugiej klasy liceum lub technikum, który:

  • ma polskie obywatelstwo;
  • urodził się między 15.07.2003 r. a 15.07.2006 r. (osoby niepełnosprawne urodzone między 15.02.2003 r. a  15.07.2006 r.);
  • zna język angielski w stopniu komunikatywnym;
  • spełnia wymogi dotyczące uzyskania wizy USA oraz nie spędził więcej niż 90 dni w ciągu ostatnich 5 lat w USA.

Osoby zainteresowane mogą zarejestrować się od 1 września do 15 października 2020 r. oraz wypełnić formularz online.

Dodatkowe informacje można uzyskać za pośrednictwem poczty elektronicznej: poland@americancouncils.eu lub pod numerami telefonu: +48 533 353 597, +48 530 097 051.

Ryszard Karczewski
ryszard.karczewski@edupolis.pl

Organizacja: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 7039712