Prawo autorskie a sztuczna inteligencja – seminarium online

Androidalny robot przy sztaludze na plakacie informacyjnym seminarium pt. "Prawo autorskie a sztuczna inteligencja".

Prawo autorskie a sztuczna inteligencja – seminarium online

Kujawsko-Pomorskie Centrum Nauczycieli we Włocławku logotyp

Zapraszamy nauczycieli wraz z uczniami do udziału w akcji ogólnopolskiej Kwietniowi Antypiraci. Organizatorem akcji jest Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku. Celem akcji jest promowanie postawy aktywnych, świadomych, odpowiedzialnych użytkowników i twórców informacji, dóbr kultury oraz budowanie szacunku dla praw autorów i własności intelektualnej.

Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem: „Prawo autorskie a Sztuczna Inteligencja”. Udział w akcji jest bezpłatny. Rozpoczyna się seminarium online dla uczestników, które odbędzie się 1 marca 2024 r.

Zadania akcji wpisują się w kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2023/2024:

  • Wspieranie rozwoju umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli, ze szczególnym uwzględnieniem bezpiecznego poruszania się w sieci oraz krytycznej analizy informacji dostępnych w Internecie.
  • Poprawne metodycznie wykorzystywanie przez nauczycieli narzędzi i materiałów dostępnych w sieci, w szczególności opartych na sztucznej inteligencji.

 

Więcej informacji i zapisy na stronie organizatora.

Anna Puścińska

_

21 lutego 2024 r.

Ryszard Karczewski
ryszard.karczewski@edupolis.pl

Organizacja: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy



| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 7185677

Skip to content